Общи условия

1. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

1.1. Фондация “В подкрепа на бизнеса и предприемачите”, наричана по-долу Фондацията, е собственик на https://firmite.bg/.

1.2. Фондация “В подкрепа на бизнеса и предприемачите” е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в обществена полза с ЕИК 177130840 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Витоша No 1А, ет. 4, офис 404.

1.3. Уеб сайтът https://firmite.bg/ и информацията и услугите, предлагани чрез него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на https://firmite.bg/ предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Посетителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на https://firmite.bg/, той има право да се въздържа от използването му, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.

2. СИГУРНОСТ

2.1. https://firmite.bg/ съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Посетителя.

3. ДОСТЪП

3.1. ФОНДАЦИЯТА не гарантира постоянното функциониране на https://firmite.bg/.

3.2. ФОНДАЦИЯТА си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Посетителя.

3.3. ФОНДАЦИЯТА си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които се контролират от ФОНДАЦИЯТА. В този случай за Посетителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.

3.4. ФОНДАЦИЯТА си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. ФОНДАЦИЯТА няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

4. ОТГОВОРНОСТ

4.1. ФОНДАЦИЯТА се задължава добросъвестно и навременно, според своя план и график за публикуване, да предоставя обща информация за Посетителя, която има за цел да информира и показва правната рамка по един общ и абстрактен начин. ФОНДАЦИЯТА не се ангажира с изчерпателност и всеобхватност на представена на https://firmite.bg/ информация.

4.2. Информацията, намираща се на https://firmite.bg/, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като правен съвет/консултация. Всякакви действия на Посетителя, свързани със защита на неговите права и законни интереси следва да бъде направена след надлежна консултация със специалист – юрист.

4.3. Информацията, предоставена на https://firmite.bg/ е обща и абстрактна, правилното й прилагане в практиката зависи от правилната правна квалификация на фактите и вземането предвид на множество факти от конкретната житейска ситуация, които няма как да бъдат описани на https://firmite.bg/. Това е причината, поради която ФОНДАЦИЯТА не носи никаква отговорност, в случай че Посетителят се довери на информация, предоставена на https://firmite.bg/, и я приложи в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за Посетителя настъпят вреди.

4.4. Изпращайки материали, до който и да е от сървърите на ФОНДАЦИЯТА чрез електронна поща (e-mail) или през https://firmite.bg/, включително, но не само, Посетителят приема, че:

4.5. Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.

4.6. Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.

4.7. Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя – ФОНДАЦИЯТА може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, разкрити в тях, в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.

5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5.1. ФОНДАЦИЯТА следва правилата на настоящия документ и принципите за съхранение на лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България. ФОНДАЦИЯТА, работейки винаги в рамките на закона, си запазва правото да променя правилата за защита на личните данни след уведомяване на Посетителя на https://firmite.bg/, чрез настоящите условия за използването му.

5.2. ФОНДАЦИЯТА, чрез https://firmite.bg/, събира лични данни само във връзка със своята дейност, строго съобразено с приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България и според регистрацията си като администратор на лични данни.

6. „БИСКВИТКИ”

6.1. https://firmite.bg/ използва “бисквитки” (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра на компютъра или мобилното устройство на потребителя, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя. Потребителят има възможност да изключи приемането на “бисквитки” чрез своя уеб-браузър – в такъв случай не гарантираме правилното функциониране на някои от предоставяните услуги. firmite.bg не предоставя събраната статистическа информация на трети лица. Използвайки firmite.bg, вие се съгласявате с употребата на бисквитки.

7. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛЯ

7.1. Посочената на https://firmite.bg/ информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екипа на ФОНДАЦИЯТА, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствие между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Посетителят има възможност да се обърне към екипа на ФОНДАЦИЯТА и да посочи несъответствието. ФОНДАЦИЯТА си запазва правото да провери подадения сигнал и в случай на необходимост, да предприеме действия в разумен срок за отстраняването му.

8. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

8.1. ФОНДАЦИЯТА запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, като поема задължението да уведомява Посетителя за това чрез настоящите условия. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на https://firmite.bg/.

9. АВТОРСКИ ПРАВА ВЪРХУ ИНФОРМАЦИЯТА НА https://firmite.bg/

9.1. Цялата информация на https://firmite.bg/ е интелектуална собственост на Фондация “В подкрепа на бизнеса и предприемачите”. Използването й, без позволението на ФОНДАЦИЯТА, е строго забранено и е нарушение на авторски и сродните му права.

10. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ

10.1. ФОНДАЦИЯТА не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която https://firmite.bg/ събира през посещенията на Посетителя. Изключенията от това задължение са допустими само ако приложимото право го налага и/или за защита на https://firmite.bg/и Посетителя от престъпни/неправомерни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.

11. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. С използването на https://firmite.bg/ и информацията в него, Посетителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия срещу което получава правото да използва безплатно https://firmite.bg/за лични и нетърговски цели.