Регистрация на ЕТ

Регистрация на ЕТ

Регистрация на едноличен търговец. Бързо и сигурно при отлични условия.

 

 

Много хора избират да си регистрират фирма ЕТ поради няколко основни причини:

 1. По-евтино е;
 2. По-лесно е;
 3. Не се изисква капитал.

По принцип и трите са верни. Въпросът е има ли недостатъци след като има и няколко предимства пред регистрацията на фирма ЕООД? Отговорът на въпроса е категорично „да“.

Тази статия има за цел именно да разясни спецификите на едноличният търговец и да обясни защо това е вече една остаряла и не особено надеждна форма за правене на бизнес.

Какво е едноличният търговец?

На първо място трябва да се отбележи най-важното – ЕТ не е отделен правен субект от физическото лице, което учредява фирмата. Какво означава това? Най-грубо обяснено, това означава, че регистрирайки се като едноличен търговец, физическото лице просто придобива качеството търговец без в правната действителност да възниква друг правен субект. При ЕООД например, фирмата е отделен правен субект от своя собственик.

Това не означава, че ЕТ не може да има свое имущество. Може. Основният недостатък обаче на тази форма, е, че кредиторите на физическото лице могат да насочат претенциите си към фирмата, както и обратното.

Недостатъците на едноличния търговец

Както вече споменахме, главният недостатък на ЕТ, е възможността кредиторите му да насочат изпълнението към имуществото на физическото лице. Това означава, че ако фирмата ви натрупа задължения към някого, той ще може да си ги поиска от вас като физическо лице.

Ето основните недостатъци според нас:

 1. Няма ограничена отговорност (ако ЕТ има задължения, те са и твои);
 2. Няма как във фирмата да влезне съдружник;
 3. При прехвърлянето на фирмата винаги отговорен е и продавачът.

По точка първа вече стана ясно какъв точно е проблемът.

По точка втора – това е така, защото едноличният търговец е просто качество на едно физическо лице. Не е дружество, което може да има съдружници.

По точка трета – прехвърлянето на фирмата на ЕТ винаги става само с прехвърляне на предприятието. Прехвърлителят винаги е солидарно отговорен заедно с купувача за 6 месеца, като през този период кредиторите имат право първо да насочат претенциите си към продавача.

За да бъдем максимално обективни, трябва да изтъкнем и един условен плюс на едноличния търговец – ЕТ може да работи на патентен данък. Казвам условен плюс, защото не всички ЕТ могат да се възползват от това, а само тези, с малки обороти (под 50 000 лева годишно), които извършват патентни дейности.

Ето кои са те:

Режимът на облагане с патентен данък е регламентиран в чл. 61з-61п от Закона за местните данъци и такси.

Обект на облагане

С годишен патентен данък се облагат дейностите, посочени в приложение № 4 от закона:

 • места за настаняване с не повече от 20 стаи;
 • заведения за хранене и развлечения (ресторанти, кафе-сладкарници, барове и други);
 • търговия на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ на обекта;
 • услуги (дърводелски, шивашки, обущарски, фризьорски, машинописни, козметични, часовникарски, тапицерски, авторемонтни, стъкларски и други);
 • продажба на вестници, списания и други;
 • игри с развлекателен характер (минифутбол, тенис на маса и други);
 • заложни къщи;
 • услуги с атрактивен характер (корабчета, влакчета, въртележки);
 • обучение на водачи на моторни превозни средства;
 • платени паркинги;
 • други.

Процедура по регистрация на ЕТ

Процедурата по регистрация на фирма едноличен търговец, както вече стана ясно, не е сложна и дълга. Необходими са следните документи:

 1. Декларация по чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и ал. 4 от ТЗ;
 2. Нотариално заверен образец от подписа;
 3. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ.

Името на фирмата задължително съдържа малкото име и фамилията (бащино име също може) на едноличния търговец, като към него може да има добавки, ако вече е заето. Например, ако ЕТ Иван Иванов вече е заето, фирмата може да се казва ЕТ Иван Иванов 2019.

Заявлението, с което се иска вписването на ЕТ, е А1, а държавната такса е 15 лева, ако подадетете документите с електронен подпис по интернет.

Оставете коментар