Регистрация по ДДС: плюсове и минуси

Регистрация по ДДС: плюсове и минуси

Данъкът върху добавената стойност или накратко ДДС, се регулира в Закона за ДДС (ЗДДС). В този материал ще обърнем внимание на основните понятия и моменти по отношение на регистрацията по ЗДДС и какви са плюсовете и минусите за фирмите с или без ДДС регистрация. Накратко можем да кажем, че има два вида регистрация – такава

Осигуряване като собственик и управител на фирма

Осигуряване като собственик и управител на фирма

В този материал ще разгледаме един въпрос, който често се задава, когато решим да стартираме собствен бизнес, а съответно „Какви осигуровки трябва плащам като собственик и управител на фирма“? Накратко има две опции: Регистрация като самоосигуряващо се лице Осигуравяне по договр за упраление и контрол (ДУК) Двете опции са доста различни, както по вид осигуряване,

Възстановяване на ДДС

Възстановяване на ДДС

Какво е данъчен кредит и как се възстановява ДДС? Първо, за да има една фирма право на данъчен кредит и да може да си възстанови ДДС, трябва задължително да има регистрация по ЗДДС. Накратко, данъчният кредит е сумата на данъка която дадено лице може да приспадне от данъчните си задължения. Тоест, ако ние сме фирма,

Закриване на ЕООД и ООД

Закриване на ЕООД и ООД

Процедурата по закриване на дружества с ограничена отговорност може да се определи като сравнително сложна и доста дълга – може да продължи от 7 месеца до повече от година в зависимост от конкретната фирма. Процесът минава през прекратяване дейността на фирмата, обявяване в ликвидация, покана до кредиторите (без значение дали има такива, или не), както

Прехвърляне на дялове от капитала на ЕООД-ООД

Прехвърляне на дялове от капитала на ЕООД-ООД

В този материал, на разбираем и достъпен език, ще разгледаме процедурата по прехвърляне на дружествени дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност – ЕООД или ООД. Както можете да разберете и от материала за регистрация на фирма, единствената разлика между двете е броят на съдружниците, които ги учредяват. За да се направи каквато и

Регистрация на фирма

Регистрация на фирма

Регистрация на фирма: ЕООД – ООД Този материал с посветен на най-популярната форма за правене на бизнес по света и у нас, а именно дружествата с ограничена отговорност – ЕООД и ООД. Защо е най-популярната? Защото е сигурно и не е скъпо да си регистрираш такава фирма. Най-честият въпрос – каква е разликата между ЕООД