За фондацията

Фондация „В подкрепа на бизнеса и предприемачите“, управляваща сайта firmite.bg, се стреми да насърчава и подпомага смислената и инициативна заетост и икономически растеж, като улеснява достъпа до адекватна информация за стартиращи малки компании и физически лица.

Имайки предвид сложността на законодателството, ние осъзнаваме, че е изключително трудоемко за хората с идеи да добият ясна представа за стъпките и да се ориентират в морето от информация, за да могат да предприемат реализирането на идеите си без високи разходи. Екипът на Firmite.bg вярва, че може да насърчи развитието на проектите и целите, като подпомага повече хора да правят това, в което вярват и обичат. Смятаме, че така бихме допринесли и към положителните обществени процеси и устойчивото развитие.

Проблемът, който решава платформата, е свързан с труднодостъпността на необходимата информация, която проектите и техните създатели искат да получат във връзка със самото стартиране, на първо място, какви документи са нужни, какви трудности биха могли да срещнат в този процес, какво следва да се направи в последствие и много други, свързани със стартирането и управлението на един предприемачески проект.

Решението, което ние предлагаме, се състои в предоставяне на голям обем от безплатна и подробна информация по изложените проблеми.

Организацията има за дългосрочна цел подпомагането на много широк кръг от начинаещи предприемачи, които не просто да стартират сами свой проект, но и да научат повече подробности за предприемачеството като цяло. Бихме искали да успеем до такава степен да предоставим достъпна информация на нашата целева група, че да успяват сами да се справят с всеки въпрос, по който сме предоставили нашето виждане и опит. Целим в близко бъдеще хората да разчитат на нас за решение на разнообразни проблеми, касаещи развитието на идеите си.

Мисията ни е да сме полезни в колкото се може по-голяма степен и да насърчаваме колкото се може повече млади и не толкова млади хора да правят това, което обичат и да успяват да се прехранват от него.

Към момента все още сме доста малки, но на сайта се съдържа полезна информация за това как човек може да регистрира фирма без консултант, какви са възможностите за прехвърляне на фирма, как човек да управлява добре финансите си като спестява и инвестира и др. Периодично ще добавяме нови материали, които да помогнат на всеки, който има желание да се учи. Наслука!