Firmite.bg се стреми да насърчава и подпомага смислената и инициативна заетост и икономически растеж, като улеснява достъпа до адекватна информация за стартиращи малки компании.

Имайки предвид сложността на законодателството, ние осъзнаваме, че е изключително трудоемко за хората с идеи да добият ясна представа за стъпките и да се ориентират в морето от информация, за да могат да предприемат реализирането на идеите си. Екипът на Firmite.bg вярва, че може да насърчи развитието на проектите и целите, като подпомага повече хора да правят това, в което вярват и обичат. Смятаме, че така бихме допринесли и към положителните обществени процеси и устойчивото развитие.

Проблемът, който решава платформата, е свързан с труднодостъпността на необходимата информация, която проектите и техните създатели искат да получат във връзка със самото стартиране, на първо място, какви документи са нужни, какви трудности биха могли да срещнат в този процес, какво следва да се направи в последствие и много други, свързани със стартирането и управлението на един предприемачески проект.

Решението, което ние предлагаме, се състои в предоставяне на голям обем от безплатна и подробна информация по изложените проблеми.

Организацията има за дългосрочна цел подпомагането на много широк кръг от начинаещи предприемачи, които не просто да стартират сами свой проект, но и да научат повече подробности за предприемачеството като цяло. Бихме искали да успеем до такава степен да предоставим достъпна информация на нашата целева група, че да успяват сами да се справят с всеки въпрос, по който сме предоставили нашето виждане и опит. Целим в близко бъдеще хората да разчитат на нас за решение на разнообразни проблеми, касаещи развитието на идеите си.

Мисията ни е да сме полезни в колкото се може по-голяма степен и да насърчаваме колкото се може повече млади и не толкова млади хора да правят това, което обичат и да успяват да се прехранват от него.