Регистрация на търговска марка

Регистрация на търговска марка

Инвестирай в бизнеса си, защити правно своя бранд Регистрацията на търговска марка става все по-популярен похват за легална защита на бизнеси. Особено на такива бизнеси, които са станали вече популярни със своя бранд. Какво всъщност представлява търговската марка? За разлика от регистрацията на фирма, където може да има хиляди фирми с подобни и реално едни

Смяна на адрес на фирма

Смяна на адрес на фирма

Смяна на адрес при ЕООД и ООД   Седалище и адрес на управление Всяка фирма има адрес, на който е регистрирана. Това е условие за вписването ѝ в Тъгвоския регистър. Този адрес се нарича седалище и адрес на управление. Обикновено основните въпроси, които възникват във връзка с адреса на една фирма, са два – необходимо

Смяна на управител

Смяна на управител

Как се сменя управител на фирма Е/ООД?     Процедурата по смяна на управител във фирми ЕООД и ООД не е особено сложна, но има своите особености. И при обикновеното ООД, и при едноличното процедурата е една и съща, като документите се различават дотолкова, доколкото при ЕООД имаме едноличен собственик на капитала, а при ООД

Регистрация на НПО – сдружение и фондация

Регистрация на НПО – сдружение и фондация

Учредяване и регистрация на ЮЛНЦ   Сдруженията и фондациите спадат към т.н. юридически лица с нестопанска цел. От наименованието им можем да се досетим, че това са организации, които не са предвидени за правене на бизнес, макар и това да е възможно. Сред доста хора те са известни още като НПО или неправителствени организации, но

Регистрация на ЕТ

Регистрация на ЕТ

Регистрация на едноличен търговец. Бързо и сигурно при отлични условия.     Много хора избират да си регистрират фирма ЕТ поради няколко основни причини: По-евтино е; По-лесно е; Не се изисква капитал. По принцип и трите са верни. Въпросът е има ли недостатъци след като има и няколко предимства пред регистрацията на фирма ЕООД? Отговорът

Как се прави прехвърляне на фирма?

Как се прави прехвърляне на фирма?

Прехвърляне на предприятия и дружествени дялове   Когато говорим за прехвърляне на фирма чрез продажба, може да се има предвид две неща: Прехвърляне на предприятие; Прехвърляне на дружествени дялове. Каква е разликата между двете? Прехвърляне на фирма чрез продажба на предприятие Предприятието се разглежда като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. На прост български

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Надеждното счетоводно обслужване е условие за успех в бизнеса   Кои бизнеси имат нужда от счетоводни услуги? Счетоводното обслужване е абсолютно задължително за всеки работещ бизнес. Няма как една работеща фирма, била тя малка или по-голяма, да функционира нормално без редовно да се води счетоводство. Затова, една от първите задачи след регистрация на фирма, е

Спестяване и инвестиране

Спестяване и инвестиране

„В какво да вложа парите си?“ вероятно е най-често срещаният въпрос, когато става дума за инвестиране. По света има милиони хора, които си задават този въпрос. България не прави изключение. Тук също има ужасно много хора, които имат някакви заделени пари, но не знаят какво точно да правят с тях. Точно така – заделени пари.

Регистрация по ДДС: плюсове и минуси

Регистрация по ДДС: плюсове и минуси

    Данъкът върху добавената стойност, или накратко ДДС, се регулира в Закона за ДДС (ЗДДС). В този материал ще обърнем внимание на основните понятия и моменти по отношение на регистрацията по ЗДДС и какви са плюсовете и минусите за фирмите с или без ДДС регистрация. Накратко можем да кажем, че има два вида регистрация

Осигуряване като собственик и управител на фирма

Осигуряване като собственик и управител на фирма

Самоосигуряващо се лице 2021 . В този материал ще разгледаме един въпрос, който задължително възниква след регистрация на фирма, а именно: „какви осигуровки трябва плащам като собственик и управител на фирма?“ Накратко има две опции: Регистрация като самоосигуряващо се лице; Осигуравяне по договр за упраление и контрол (ДУК). Двете опции са доста различни както по

Възстановяване на ДДС

Възстановяване на ДДС

Какво е данъчен кредит и как се ползва?     Първо, за да има една фирма право на данъчен кредит и да може да си възстанови ДДС, трябва задължително да има регистрация по ЗДДС. Накратко, данъчният кредит е сумата на данъка, която дадено лице може да приспадне от данъчните си задължения. Т.е., ако ние сме

Закриване на фирми ЕООД и ООД

Закриване на фирми ЕООД и ООД

Закрий фирмата си сигурно и на добра цена . . Срокове и цени за закриване на фирма Закриването на дружествата с ограничена отговорност може да отнеме между 7 месеца и над година. Това зависи от особонестите на съответната фирма, но като цяло основните фактори са 3: Имала ли е изобщо фирмата някога дейност; Има ли