Как се прави прехвърляне на фирма?

Как се прави прехвърляне на фирма?

Прехвърляне на предприятия и дружествени дялове

 

Когато говорим за прехвърляне на фирма чрез продажба, може да се има предвид две неща:

  1. Прехвърляне на предприятие;
  2. Прехвърляне на дружествени дялове.

Каква е разликата между двете?

Прехвърляне на фирма чрез продажба на предприятие

Предприятието се разглежда като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. На прост български език, това означава, че когато прехвърляме предприятие, ние прехвърляме бизнеса на фирмата, но не и самата фирма.

Фирмата ще остане на наше име, но всички права, задължения и отношения с трети лица, се прехвърлят на друго лице.

В този случай, следва да се има предвид, че купувача и продавача отговарят заедно за задълженията на прехвърленото предприятие, като през този период евентуалните кредитори имат право да искат първо от продавача своите вземания.

Прехвърлянето става с договор за покупко-продажба на предприятие, който, разбира се, се заверява нотариално като съдържание и подписи.

За да може да се случи този вид прехвърляне на фирма, е необходимо да бъде изготвен счетоводен баланс, за да се разбере какви са активите и пасивите на дружеството и да се определи неговата оценка. Тази оценка не е задължително да бъде ползвана като цена при сделката, но върху нея нотариусът събира своите такси.

Продажба на фирма чрез прехвърляне на дружествени дялове

За разлика от прехвърлянето на предприятие, при прехвърлянето на дялове се прехвърля и самата фирма. Казано по-просто, ако искате изцяло да прехвърлите фирмата си и да нямате повече общо с нея, то това е начинът.

Всяко дружество с ограничена отговорност има капитал, който съставлява дяловете на съдружниците. В една фирма ЕООД например, ако едноличният собственик на капитала прехвърли всичките си дялове на друго лице, то автоматично собствеността се прехвърля и продавачът вече няма нищо с общо с тази фирма (за разлика от продажба на предприятието, където фирмата си остава негова).

Същото важи и за обикновеното ООД. Ако някой от съдружниците продаде всичките си дялове в него, то той напуска същото и няма фирма на свое име.

Продажбата на дружествени дялове също става с нотариално заверен договор за покупко-продажба, който се заверява като съдържание и подписи.

Прехвърляне на фирма със задължения

Много хора се опитват да се отърват от фирмата си след като тя натрупа задължения, които те не искат или не могат да покрият. Дълго време това беше лесно и работещо.

През последните години законодателят се постара да положи усилия, като предприеме действия в посока ограничаване на тази порочна практика. Така се стигна дотам, че в момента, за да се прехвърли една фирма или предприятие, прехвърлителят и управителите трябва да декларират, че дружеството не дължи заплати и осигуровки на служителите си.

Друга мярка, която влезе в сила преди години, е възможността да се търси отговорност от прехвърлителя на фирмата. Т.е., когато прехвърлиш фирмата си с очевидната цел да се отървеш от нея заради задълженията ѝ, тогава държавата разполага с механизъм, по който отговорност да потърси от лицето, което е било управител на дружеството по времето, в което са натрупани задълженията.

Цена за прехвърляне на фирма

Цената за прехвърляне на една фирма зависи от сложността на сделката, разбира се. Ако просто прехвърлим нашето ЕООД на друго лице, това е един от най-простите варианти на прехвърляне на фирма. Следователно тук хонорарите на специалистите са и най-ниски – започват от около и малко под 200 лева, за да се стигне до няколко хиляди лева в зависимост от сложността на самия процес, а и от материалния интерес по самата сделка по прехвърляне на фирмата.

Държавната такса към Агенция по вписванията при продажба на фирма винаги е 15 лева независимо от случая. Нотариалните такси за между 50 и 200 лева.

 

Оставете коментар