Смяна на адрес на фирма

Смяна на адрес на фирма

Смяна на адрес при ЕООД и ООД

 

Седалище и адрес на управление

Всяка фирма има адрес, на който е регистрирана. Това е условие за вписването ѝ в Тъгвоския регистър. Този адрес се нарича седалище и адрес на управление.

Обикновено основните въпроси, които възникват във връзка с адреса на една фирма, са два – необходимо ли е да притежавам мястото, за да регистрирам фирмата си на този адрес или е нужно да имам поне договор за наем?

Отговорът и на двата въпроса, е не. Българското законодателство не изисква адресът да е нито собствен, нито нает. Това има своите плюсове и минуси.

Интересното е, че и предимствата и недостатъците произлизат от едно и също нещо. Това е така, защото приятел може да ви предостави адреса си, за да регистрирате фирмата си на него и няма да имате разходи.

От друга страна тази свобода позволява на всеки да регистрира фирми на какъвто си адрес иска. Практиката познава случаи, в които фирма се регистрира на адрес, с който няма нищо общо. На адреса започва да се получава поща от всевъзможни места, включително НАП, съдебни изпълнители и т.н. В такава ситуация е доста трудно адресът на фирмата да бъде сменен без съдействието на нейния собственик.

Как се сменя адрес на фирма?

Седалището на всяка фирма може да се променя.

Смяната на адрес на дружество с ограничена отговорност, е свързана с вписване в Търговския регистър. Всяка фирма, която иска да смени адреса си, трябва да премине през процедурата.

Както всички остнали промени в обстоятелствата на една фирма, така и тук върховният орган трябва да вземе решение за това.

При ЕООД това е едноличният собственик на капитала, а при ООД общото събрание.

Улеснението тук, е че процедурата не изисква нотариални заверки. Собственикът или общото събрание взимат решение за промяната, което се отбелязва в протокол.

Тъй като седалището и адресът на управление винаги се отблеязват в учредителния акт/дружествения догор на всяка фирма, съответно те трябва да бъдат актуализирани.

Освен протокол от решението за промяната и нов учредителен акт/дружествен договор, към заявлението А4 се приалгат също декларация за истинност и платежно нареждане за държавна такса от 15 лева, ако документите се подават по електронен път.

Адрес за кореспонденция с НАП

Всяка фирма може да определи адрес за кореспонденция с НАП, който да е различен от седалището и адреса на управление.

Всичко, което казахме до момента за седалището, важи и за адреса за НАП.

Ако случайно фирмата е регистрирана на адрес, на който не винаги или рядко има човек, който да приеме писмо, то е добре да определим адрес за кореспонденция с НАП, защото не е добре да ни търси НАП и да не може да ни открие.

2 Comments

  • Публикувано на 07.10.2019

    Христо

    Моята фирма е ЕООД и аз съм едноличният собственик. Искам да променя адреса на фирмата. Какво да направя и къде да отида?

  • Публикувано на 07.10.2019

    R Z

    Ако не можете да се оправите сам с указанията, които даваме в материала, обърнете се към консултант.

Оставете коментар