Регистрация на търговска марка

Регистрация на търговска марка

Инвестирай в бизнеса си, защити правно своя бранд

Регистрацията на търговска марка става все по-популярен похват за легална защита на бизнеси. Особено на такива бизнеси, които са станали вече популярни със своя бранд.

Какво всъщност представлява търговската марка? За разлика от регистрацията на фирма, където може да има хиляди фирми с подобни и реално едни и същи имена, то когато една фирма реши да регистрира своя бранд като търговска марка, вече никой не може да го ползва. Нещо повече – никой не може да ползва име дори близко до вече регистрираното.

По този начин всеки бизнес собственик си гарантира сигурността, че няма как някой просто да реши да се възползва от популярността на бранда му и да ползва твърде подобен такъв. С регистрацията на търговска марка това става невъзможно на хартия.

Регистрация на търговска марка в България

Една марка може да бъде регистрирана в различни юрисдикции. Собствениците на бизнес, който се развива само на територията на България, е нормално да искат да регистрират марката си само на територията на страната. Естествено, това е и доста по-евтината опция в сравнение с това да регистрираш марка на ЕС примерно.

Когато една марка е регистрирана само на територията на България, всеки друг може да регистрира същата марка на територията на собствената си държава. Може да я регистрира и на територията на останалата част от ЕС. Това обаче по никакъв начин не засяга носителя на правата върху марката в България и тя продължава да бъде защитена тук.

Регистрация на марка в България се извършва в Патентното ведомство.

Регистрация на търговска марка в ЕС

Както разбираме от названието, марката на Европейския съюз е марка, която е регистрирана на територията на цялата Общност. Това е и другото наименование, с което е известна – марка на Общността.

Когато притежавате марка, която е регистрирана на територията на целия ЕС, никой няма право да регистрира същата марка дори на територията на собствената си държава.

Марка на Общността би била от полза, ако имате бизнес, който се простира отвъд територията на България.

Регистрация на марка на ЕС се извършва в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

Цена за регистрация на търговска марка

Държавната такса за регистрация на търговска марка в България е 520 лева до три класа и по 30 лева за всеки следващ.

850 евро е минималната държавна такса за регистрация на марка на Общността.

Хонорарите на експертите за регистрация на търговска марка в България варират от около 400 до 700 лева, а тези за марка на ЕС започват от около 700 лева.

Процедура по регистрация на търговска марка

Процедурата по регистрация на марка отнема обикновено около година. Марката на ЕС може да отнеме дори повече.

Хубавото и в двата случая е, че от момента на подаването на заявленето за регистрация на търговска марка, придобивате веднага правата върху нея, ако вече не е регистрирана от друг.

Именно поради риска, марката, която искаме да регистрираме, да е вече регистрирана от някой друг, трябва да се направи подробно проучване.

Препоръчваме тази задача да се повери на опитни специалисти в областта на търговските марки. Така ще си гарантирате, че няма да платите минимум 520 лева държавна такса на вятъра.

След подаване на заявлението за регистрация, следва период, в който други лица имат право да подадат опозиция срещу нащата марка, ако е същата или твърде близка до желаната от нас.

Ако всичко е наред и никой не подаде опозиция марката ще бъде регистрирана на наше име след около година, като, както вече споменахме, ако всичко е наред, придобиваме правата върху нея още с подаването на заявлението за регистрация на марката.

Оставете коментар