Регистрация на търговска марка

Регистрация на търговска марка

Инвестирай в бизнеса си, защити правно своя бранд Какво всъщност представлява търговската марка? За разлика от регистрацията на фирма, където може да има хиляди фирми с подобни и реално едни и същи имена, то когато една фирма реши да регистрира своя бранд като търговска марка, вече никой не може да го ползва. Нещо повече –

Смяна на адрес на фирма

Смяна на адрес на фирма

Смяна на адрес при ЕООД и ООД   Седалище и адрес на управление Всяка фирма има адрес, на който е регистрирана. Това е условие за вписването ѝ в Тъгвоския регистър. Този адрес се нарича седалище и адрес на управление. Обикновено основните въпроси, които възникват във връзка с адреса на една фирма, са два – необходимо

Смяна на управител

Смяна на управител

Как се сменя управител на фирма Е/ООД?     Процедурата по смяна на управител във фирми ЕООД и ООД не е особено сложна, но има своите особености. И при обикновеното ООД, и при едноличното процедурата е една и съща, като документите се различават дотолкова, доколкото при ЕООД имаме едноличен собственик на капитала, а при ООД

Регистрация на НПО – сдружение и фондация

Регистрация на НПО – сдружение и фондация

Учредяване и регистрация на ЮЛНЦ   Сдруженията и фондациите спадат към т.н. юридически лица с нестопанска цел. От наименованието им можем да се досетим, че това са организации, които не са предвидени за правене на бизнес, макар и това да е възможно. Сред доста хора те са известни още като НПО или неправителствени организации, но

Регистрация на ЕТ

Регистрация на ЕТ

Регистрация на едноличен търговец. Бързо и сигурно при отлични условия.     Много хора избират да си регистрират фирма ЕТ поради няколко основни причини: По-евтино е; По-лесно е; Не се изисква капитал. По принцип и трите са верни. Въпросът е има ли недостатъци след като има и няколко предимства пред регистрацията на фирма ЕООД? Отговорът

Как се прави прехвърляне на фирма?

Как се прави прехвърляне на фирма?

Прехвърляне на предприятия и дружествени дялове   Когато говорим за прехвърляне на фирма чрез продажба, може да се има предвид две неща: Прехвърляне на предприятие; Прехвърляне на дружествени дялове. Каква е разликата между двете? Прехвърляне на фирма чрез продажба на предприятие Предприятието се разглежда като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. На прост български

Закриване на фирми ЕООД и ООД

Закриване на фирми ЕООД и ООД

Закрий фирмата си сигурно и на добра цена . . Срокове и цени за закриване на фирма Закриването на дружествата с ограничена отговорност може да отнеме между 7 месеца и над година. Това зависи от особонестите на съответната фирма, но като цяло основните фактори са 3: Имала ли е изобщо фирмата някога дейност; Има ли

Прехвърляне на дружествени дялове при Е/ООД

Прехвърляне на дружествени дялове при Е/ООД

    В този материал, на разбираем и достъпен език, ще разгледаме процедурата по прехвърляне на дружествени дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност – ЕООД или ООД. Както можете да разберете и от материала за регистрация на фирма, единствената разлика между двете, е броят на съдружниците, които ги учредяват. За да се направи

Регистрация на фирма

Регистрация на фирма

Експресно отваряне на ЕООД и ООД. Онлайн за цялата страна или на място в нашия офис в София. Цена: 110 лева – 0886 99 37 22 …. Откриване на фирма Този материал е посветен на най-популярната форма за правене на бизнес по света и у нас, а именно дружеството с ограничена отговорност – ЕООД и