Смяна на адрес на фирма

Смяна на адрес на фирма

Смяна на адрес при ЕООД и ООД   Седалище и адрес на управление Всяка фирма има адрес, на който е регистрирана. Това е условие за вписването ѝ в Тъгвоския регистър. Този адрес се нарича седалище и адрес на управление. Обикновено основните въпроси, които възникват във връзка с адреса на една фирма, са два – необходимо

Смяна на управител

Смяна на управител

Как се сменя управител на фирма Е/ООД?     Процедурата по смяна на управител във фирми ЕООД и ООД не е особено сложна, но има своите особености. И при обикновеното ООД, и при едноличното процедурата е една и съща, като документите се различават дотолкова, доколкото при ЕООД имаме едноличен собственик на капитала, а при ООД

Регистрация на НПО – сдружение и фондация

Регистрация на НПО – сдружение и фондация

Учредяване и регистрация на ЮЛНЦ   Сдруженията и фондациите спадат към т.н. юридически лица с нестопанска цел. От наименованието им можем да се досетим, че това са организации, които не са предвидени за правене на бизнес, макар и това да е възможно. Сред доста хора те са известни още като НПО или неправителствени организации, но

Регистрация на ЕТ

Регистрация на ЕТ

Регистрация на едноличен търговец. Бързо и сигурно при отлични условия.     Много хора избират да си регистрират фирма ЕТ поради няколко основни причини: По-евтино е; По-лесно е; Не се изисква капитал. По принцип и трите са верни. Въпросът е има ли недостатъци след като има и няколко предимства пред регистрацията на фирма ЕООД? Отговорът

Прехвърляне на фирма

Прехвърляне на фирма

Прехвърляне на предприятия и дружествени дялове     Когато говорим за прехвърляне на фирма чрез продажба, може да се има предвид две неща: Прехвърляне на предприятие; Прехвърляне на дружествени дялове. Каква е разликата между двете? Прехвърляне на предприятие Предприятието се разглежда като съвкупност от права, задължения и фактичесни отношения. На прост български език, това означава,

Закриване на фирми ЕООД и ООД

Закриване на фирми ЕООД и ООД

Чисто и сигурно от професионалисти   Процедура по закриване на фирма Процедурата по закриване на дружества с ограничена отговорност може да се определи като сравнително сложна и доста дълга – може да продължи от 7 месеца до повече от година в зависимост от конкретната фирма. Често хората се изненадват, че регистрация на фирма отнема само

Прехвърляне на дялове от капитала на ЕООД-ООД

Прехвърляне на дялове от капитала на ЕООД-ООД

    В този материал, на разбираем и достъпен език, ще разгледаме процедурата по прехвърляне на дружествени дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност – ЕООД или ООД. Както можете да разберете и от материала за регистрация на фирма, единствената разлика между двете е броят на съдружниците, които ги учредяват. За да се направи

Регистрация на фирма

Регистрация на фирма

Регистрация на ЕООД и ООД на супер цена ………………………………………………………………………………………………………………… Този материал е посветен на най-популярната форма за правене на бизнес по света и у нас, а именно дружеството с ограничена отговорност – ЕООД и ООД. Защо е най-популярната? Защото е сигурно и не е скъпо да си регистрираш такава фирма. Най-честият въпрос – каква е