Закриване на фирми ЕООД и ООД

Закриване на фирми ЕООД и ООД

    Процедурата по закриване на дружества с ограничена отговорност може да се определи като сравнително сложна и доста дълга – може да продължи от 7 месеца до повече от година в зависимост от конкретната фирма. Процесът минава през прекратяване дейността на фирмата, обявяване в ликвидация, покана до кредиторите (без значение дали има такива, или

Прехвърляне на дялове от капитала на ЕООД-ООД

Прехвърляне на дялове от капитала на ЕООД-ООД

В този материал, на разбираем и достъпен език, ще разгледаме процедурата по прехвърляне на дружествени дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност – ЕООД или ООД. Както можете да разберете и от материала за регистрация на фирма, единствената разлика между двете е броят на съдружниците, които ги учредяват. За да се направи каквато и

Регистрация на фирма

Регистрация на фирма

Регистрация на ЕООД и ООД   Този материал с посветен на най-популярната форма за правене на бизнес по света и у нас, а именно дружествата с ограничена отговорност – ЕООД и ООД. Защо е най-популярната? Защото е сигурно и не е скъпо да си регистрираш такава фирма. Най-честият въпрос – каква е разликата между ЕООД