Смяна на адрес на фирма

Смяна на адрес на фирма

Смяна на адрес при ЕООД и ООД   Седалище и адрес на управление Всяка фирма има адрес, на който е регистрирана. Това е условие за вписването ѝ в Тъгвоския регистър. Този адрес се нарича седалище и адрес на управление. Обикновено основните въпроси, които възникват във връзка с адреса на една фирма, са два – необходимо

Смяна на управител

Смяна на управител

Как се сменя управител на фирма Е/ООД?     Процедурата по смяна на управител във фирми ЕООД и ООД не е особено сложна, но има своите особености. И при обикновеното ООД, и при едноличното процедурата е една и съща, като документите се различават дотолкова, доколкото при ЕООД имаме едноличен собственик на капитала, а при ООД

Регистрация на НПО – сдружение и фондация

Регистрация на НПО – сдружение и фондация

Учредяване и регистрация на ЮЛНЦ   Сдруженията и фондациите спадат към т.н. юридически лица с нестопанска цел. От наименованието им можем да се досетим, че това са организации, които не са предвидени за правене на бизнес, макар и това да е възможно. Сред доста хора те са известни още като НПО или неправителствени организации, но

Регистрация на ЕТ

Регистрация на ЕТ

Регистрация на едноличен търговец     Много хора избират да си регистрират фирма ЕТ поради няколко основни причини: По-евтино е; По-лесно е; Не се изисква капитал. По принцип и трите са верни. Въпросът е има ли недостатъци след като има и няколко предимства пред регистрацията на фирма ЕООД? Отговорът на въпроса е категорично „да“. Тази

Прехвърляне на фирма

Прехвърляне на фирма

Прехвърляне на предприятия и дружествени дялове     Когато говорим за прехвърляне на фирма чрез продажба, може да се има предвид две неща: Прехвърляне на предприятие; Прехвърляне на дружествени дялове. Каква е разликата между двете? Прехвърляне на предприятие Предприятието се разглежда като съвкупност от права, задължения и фактичесни отношения. На прост български език, това означава,

Закриване на фирми ЕООД и ООД

Закриване на фирми ЕООД и ООД

    Процедура по закриване на фирма Процедурата по закриване на дружества с ограничена отговорност може да се определи като сравнително сложна и доста дълга – може да продължи от 7 месеца до повече от година в зависимост от конкретната фирма. Често хората се изненадват, че регистрация на фирма отнема само 2-3 дни, а закриването

Прехвърляне на дялове от капитала на ЕООД-ООД

Прехвърляне на дялове от капитала на ЕООД-ООД

    В този материал, на разбираем и достъпен език, ще разгледаме процедурата по прехвърляне на дружествени дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност – ЕООД или ООД. Както можете да разберете и от материала за регистрация на фирма, единствената разлика между двете е броят на съдружниците, които ги учредяват. За да се направи

Регистрация на фирма

Регистрация на фирма

Регистрация на ЕООД и ООД     Този материал е посветен на най-популярната форма за правене на бизнес по света и у нас, а именно дружеството с ограничена отговорност – ЕООД и ООД. Защо е най-популярната? Защото е сигурно и не е скъпо да си регистрираш такава фирма. Най-честият въпрос – каква е разликата между