Регистрация на търговска марка

Регистрация на търговска марка

Инвестирай в бизнеса си, защити правно своя бранд Регистрацията на търговска марка става все по-популярен похват за легална защита на бизнеси. Особено на такива бизнеси, които са станали вече популярни със своя бранд. Какво всъщност представлява търговската марка? За разлика от регистрацията на фирма, където може да има хиляди фирми с подобни и реално едни

Смяна на адрес на фирма

Смяна на адрес на фирма

Смяна на адрес при ЕООД и ООД   Седалище и адрес на управление Всяка фирма има адрес, на който е регистрирана. Това е условие за вписването ѝ в Тъгвоския регистър. Този адрес се нарича седалище и адрес на управление. Обикновено основните въпроси, които възникват във връзка с адреса на една фирма, са два – необходимо

Смяна на управител

Смяна на управител

Как се сменя управител на фирма Е/ООД?     Процедурата по смяна на управител във фирми ЕООД и ООД не е особено сложна, но има своите особености. И при обикновеното ООД, и при едноличното процедурата е една и съща, като документите се различават дотолкова, доколкото при ЕООД имаме едноличен собственик на капитала, а при ООД

Регистрация на НПО – сдружение и фондация

Регистрация на НПО – сдружение и фондация

Учредяване и регистрация на ЮЛНЦ   Сдруженията и фондациите спадат към т.н. юридически лица с нестопанска цел. От наименованието им можем да се досетим, че това са организации, които не са предвидени за правене на бизнес, макар и това да е възможно. Сред доста хора те са известни още като НПО или неправителствени организации, но

Регистрация на ЕТ

Регистрация на ЕТ

Регистрация на едноличен търговец. Бързо и сигурно при отлични условия.     Много хора избират да си регистрират фирма ЕТ поради няколко основни причини: По-евтино е; По-лесно е; Не се изисква капитал. По принцип и трите са верни. Въпросът е има ли недостатъци след като има и няколко предимства пред регистрацията на фирма ЕООД? Отговорът

Как се прави прехвърляне на фирма?

Как се прави прехвърляне на фирма?

Прехвърляне на предприятия и дружествени дялове   Когато говорим за прехвърляне на фирма чрез продажба, може да се има предвид две неща: Прехвърляне на предприятие; Прехвърляне на дружествени дялове. Каква е разликата между двете? Прехвърляне на фирма чрез продажба на предприятие Предприятието се разглежда като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. На прост български

Закриване на фирми ЕООД и ООД

Закриване на фирми ЕООД и ООД

Закрий фирмата си сигурно и на добра цена . . Срокове и цени за закриване на фирма Закриването на дружествата с ограничена отговорност може да отнеме между 7 месеца и над година. Това зависи от особонестите на съответната фирма, но като цяло основните фактори са 3: Имала ли е изобщо фирмата някога дейност; Има ли

Прехвърляне на дружествени дялове при Е/ООД

Прехвърляне на дружествени дялове при Е/ООД

    В този материал, на разбираем и достъпен език, ще разгледаме процедурата по прехвърляне на дружествени дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност – ЕООД или ООД. Както можете да разберете и от материала за регистрация на фирма, единствената разлика между двете, е броят на съдружниците, които ги учредяват. За да се направи

Регистрация на фирма

Регистрация на фирма

Експресно отваряне на ЕООД и ООД. Онлайн за цялата страна или на място в нашия офис в София. Цена: 180 лева – 0886 99 37 22. …. Откриване на фирма Този материал е посветен на най-популярната форма за правене на бизнес по света и у нас, а именно дружеството с ограничена отговорност – ЕООД и