Регистрация на фирма

Регистрация на фирма

Регистрация на ЕООД и ООД на супер цена     Този материал е посветен на най-популярната форма за правене на бизнес по света и у нас, а именно дружеството с ограничена отговорност – ЕООД и ООД. Защо е най-популярната? Защото е сигурно и не е скъпо да си регистрираш такава фирма. Най-честият въпрос – каква