Прехвърляне на дружествени дялове при Е/ООД

Прехвърляне на дружествени дялове при Е/ООД

    В този материал, на разбираем и достъпен език, ще разгледаме процедурата по прехвърляне на дружествени дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност – ЕООД или ООД. Както можете да разберете и от материала за регистрация на фирма, единствената разлика между двете, е броят на съдружниците, които ги учредяват. За да се направи

Регистрация на фирма

Регистрация на фирма

Регистрация на ЕООД и ООД на супер цена ………………………………………………………………………………………………………………… Откриване на фирма Този материал е посветен на най-популярната форма за правене на бизнес по света и у нас, а именно дружеството с ограничена отговорност – ЕООД и ООД. Защо е най-популярната? Защото е сигурно и не е скъпо да си регистрираш такава фирма. Най-честият въпрос