Прехвърляне на дялове от капитала на ЕООД-ООД

Прехвърляне на дялове от капитала на ЕООД-ООД

В този материал, на разбираем и достъпен език, ще разгледаме процедурата по прехвърляне на дружествени дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност – ЕООД или ООД. Както можете да разберете и от материала за регистрация на фирма, единствената разлика между двете е броят на съдружниците, които ги учредяват.

За да се направи каквато и да е промяна в едно дружество, трябва да се вземе решение за това, съответно от едноличния собственик на капитала или общото събрание на фирмата. Законът казва, че когато се взима решение за продажба на дружествен дял, то това става свободно между съдружниците, но не и когато се прехвърля дял на трети лица.

Кои са трети лица и какво означава „свободно“?

Трети лица в случая се явяват всички, които към момента не са съдружници в даденото дружество. „Свободно“ означава, че няма изискване за разрешение от страна на общото събрание за прехвърляне на дружествения дял. Какво обаче става, когато искаме да продадем дяловете си във фирмата на трето лице?

В този случай има редица изисквания. На първо място лицето следва да подаде молба за приемането му в дружеството. Молбата се разглежда от общото събрание. Решението за приемането на новия съдружник се вписва в протокол, който трябва да бъде заверен нотариално. Заверката е както на подписите, така и на съдържанието. Ако в дружествения договор е записано, че този тип решения могат да се взимат без необходимост от нотариална заверка, тогава такава не е нужна.

 

Related posts

Регистрация на фирма

Регистрация на фирма

Регистрация на ЕООД и ООД   Този материал с посветен на най-популярната форма за правене на бизнес по света и у нас, а именно дружествата с...

Публикувано

Оставете коментар