Прехвърляне на дялове от капитала на ЕООД-ООД

Прехвърляне на дялове от капитала на ЕООД-ООД

 

 

В този материал, на разбираем и достъпен език, ще разгледаме процедурата по прехвърляне на дружествени дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност – ЕООД или ООД. Както можете да разберете и от материала за регистрация на фирма, единствената разлика между двете е броят на съдружниците, които ги учредяват.

За да се направи каквато и да е промяна в едно дружество, трябва да се вземе решение за това, съответно от едноличния собственик на капитала или общото събрание на фирмата. Законът казва, че когато се взима решение за продажба на дружествен дял, то това става свободно между съдружниците, но не и когато се прехвърля дял на трети лица.

Прехвърляне на дружествен дял на трети лица

Кои са трети лица и какво означава „свободно“?

Трети лица в случая се явяват всички, които към момента не са съдружници в даденото дружество. „Свободно“ означава, че няма изискване за разрешение от страна на общото събрание за прехвърляне на дружествения дял. Какво обаче става, когато искаме да продадем дяловете си във фирмата на трето лице?

В този случай има редица изисквания. На първо място лицето следва да подаде молба за приемането му в дружеството. Молбата се разглежда от общото събрание. Решението за приемането на новия съдружник се вписва в протокол, който трябва да бъде заверен нотариално. Заверката е както на подписите, така и на съдържанието. Ако в дружествения договор е записано, че този тип решения могат да се взимат без необходимост от нотариална заверка, тогава такава не е нужна.

Влизащия в дружеството съдружник задължително трябва да подаде молба за приемането му в дружеството. Същото я рязглежда на общо събрание, на което решава дали да я приеме, или не.

Щом одобри молбата на кандидат-съдружника, в същото общо събрание съдружните трябва да вземат и решение от чии дялове ще купи новопостъпващия.

След като всичко е ясно, се сключва договора за прехвърляне на дялове, а след това общото събрание взима и решение за приемане на нов дружествен договор, в който вече фигурира и името на новия съдружник.

Прехвърляне на дялове между съдружници

Процедурата тук е доста по-лека, като няма нужда от молба от напускащия съдружник. Директно се сключва договор за прехвърляне на дялове, след което общото събрание взима решение за приемане на нов дружествен договор, в който липсва името на напусналия съдружник.

Независимо дали прехвърляме дялове на трети лица, или между съдружници, е важно да се съобразим с промените в Търговския закон, според които напускащия съдружник или управител подписва декларация по чл. 129 ТЗ, че дружеството няма неизплатени възнаграждение и осигуровки на служители.

Оставете коментар