Закриване на фирми ЕООД и ООД

Закриване на фирми ЕООД и ООД

Закрий фирмата си сигурно и на добра цена

.

.

Срокове и цени за закриване на фирма

Закриването на дружествата с ограничена отговорност може да отнеме между 7 месеца и над година. Това зависи от особонестите на съответната фирма, но като цяло основните фактори са 3:

 1. Имала ли е изобщо фирмата някога дейност;
 2. Има ли ДДС регистрация в момента;
 3. Имала ли е някога служители на трудов договор.

Съобразно тези три критерия нашите цени за закриване на фирми започват от 490 лева. Предвид, че процесът отнема най-малко 7 месеца, смеем да твърдим, че цената е изключително достъпна, още повече, че може да се плати на 2 вноски.

Допълнителните разходи по закриването са 60-70 лева.

Закриване на фирма без дейност

Независимо дали една фирма никога не е имала дейност, или все пак е работила, процесът винаги отнема минимум 7 месеца.

В момента можем да ви предложим промоционална цена от 440 лева за закриване на фирма, която никога не е стартирала дейност. Често има такива фирми, които се откриват с идея да се развива бизнес, но начинанието така и никога не стартира.

Ако вашата фирма е такава, то ние ще я закрием на цена от 440 лева, които могат да се платят на два пъти, ако клиентът желае. Първото плащане е 310 лева, а второто 130 лева.

Процедура по закриване на фирма

Процедурата по закриване на дружества с ограничена отговорност може да се определи като сравнително сложна и доста дълга – може да продължи от 7 месеца до повече от година в зависимост от конкретната фирма.

Често хората се изненадват, че регистрация на фирма отнема само 2-3 дни, а закриването става за няколко месеца или дори година. Но за това има причини и ние ще ги изясним в следващите редове.

Процесът минава през прекратяване дейността на фирмата, уведомяване на териториалната дирекция на НАП за прекратяване на дейността, обявяване на ликвидация в ТР, обявяване на покана до кредиторите ТР (без значение дали мислите, че няма такива), уведомяване на НОИ и предоставяне на разплащателни ведомости (ако има такива), както и, разбира се, самото заличаване от Търговския регистър.

Прекратяване на дейност

Върховният орган на дружеството (едноличен собственик на капитала или общо събрание, съответно при ЕООД и ООД) взима решение за прекратяване на дейност, избор на ликвидатор и срок на ликвидацията (минимум 6 месеца).

Задължително уведомяваме НАП за прекратяване на дейността. Начинът за това е подаване на заявление по чл. 77 от ДОПК. В зависимост от това дали фирмата е регистрирана или не по ДДС, издаването на удостоверението от НАП може да отнеме до 2 месеца, колкото е и максималният срок, предвиден в закона.

В рамките на тези два месеца (или по-малко) Агенцията по приходите прави проверка на дружеството, но независимо дали то има задължения, винаги издават удостоверението по чл. 77. Щом то бъде издадено, следва да се обяви ликвидацията на дружеството в Търговския регистър.

Ликвидация на фирмата

След това ликвидацията се обявява в ТР, а след нея се обявява и поканата до кредиторите, които имат 6 месеца от обявяването й да предявят своите финансови претенции към дружеството в ликвидация.

Докато трае ликвидацията ликвидаторът осребрява наличното имущество за погасяване на евентуалните задължения на дружеството, а останалото се разпределя между съдружниците като ликвидационен дял.

Ако фирмата е регистрирана по ДДС, с обявяването на ликвидацията започва да тече двуседмичен срок, в който ликвидаторът трябва да подаде документи в НАП за дерегистрация на дружеството.

За да може фирмата да бъде закрита, също така се подава заявление и в НОИ по чл. 5 КСО, с което органът ще бъде уведомен за ликвидацията и ще изиска разплащателни ведомости в случай, че фирмата е имала служители на трудов договор.

Тук е доста важно съдействието на счетоводната фирма или счетоводителя, който се е грижил за счетоводното обслужване на фирмата, защото се изготвя книга с разплащателни ведомости, която реално представлява справочник по дати за платените осигуровки и заплати на всички служители, които фирмата някога е имала.

Заличаване на фирмата от Търговския регистър

След издаване на удостоверението от НОИ и когато ликвидацията е изтекла, може да се премине и към самото заличаване на фирмата от ТР.

За целта ликвидаторът на фирмата изготвя доклад, в който описва всички предприети действия от негова страна по време на процеса. Собственикът на капитала или общото събрание одобряват свършеното и заедно с финалния ликвидационен баланс на дружеството, се подават документи за заличаване на фирмата от ТР.

Доста често на хората им се налага спешно да се отърват от фирмата си, когато им предстои да започнат държавна работа или работа на място, което изисква служителят да няма фирми на свое име.

Предвид, че закриването е доста дълъг процес, друго решение на този проблем може да бъде прехвърлянето на фирмата на друго лице. В този случай собственикът на фирмата прехвърля всички свои дружествени дялове на друго лице и по този начин решава проблема. Щом това стане, новият собственик може да се заеме с процеса по закриване на фирмата.

8 Comments

 • Публикувано на 11.07.2019

  Димитър Димитров

  Здравейте. Имам регистрирана фирма ЕООД която никога не е работила, не е пускан и касов бон. Искам да попитам каква е цената да се закрие тази фирма? Аз съм опълномощен да представлявам собственика, който е баща ми, това дали би имало проблем?

  • Публикувано на 11.07.2019

   R Z

   Здравейте, за да можем да кажем дали пълномощното ще свърши работа, трябва да го погледнем. Може да го изпратите на info@firmite.bg.

 • Публикувано на 15.01.2020

  Таня

  Здравейте, що се отнася зо закриването, през тези 6м докато трае процедурата плащат ли се някакви такси, данъци и др. ?

  • Публикувано на 09.03.2020

   R Z

   Ако има нещо, което е натрупано като задължения, то трябва да бъде платено, разбира се.

 • Публикувано на 24.02.2020

  цветана

  При смърт на едноличния собственик на ЕООД и наследниците не желаят да наследят фирмата каква е процедурата.Фирмата има задължения кои би трябвало да е закрие?

  • Публикувано на 09.03.2020

   R Z

   Здравейте,

   Фирмата на човека върви с цялата му наследствена маса. Ако не желаят да я наследят трябва или да се откажат от наследство, или да приемат наследството по опис. Закриват я наследниците, независимо дали ще се впишат в ТР като собственици, или не.

 • Публикувано на 28.09.2023

  Цанка

  Кой става ликвидатор на фирмата, когато управителят почине? Това човек от наследниците ли трябва да бъде, адвокат или счетоводителят, който е водил документацията?

  • Публикувано на 28.09.2023

   R Z

   Здравейте,

   За бъде избран ликвидатор, първо трябва някой да наследи фирмата, т.е. да стане неин собственик (собственици, ако са двама или повече) и това да бъде вписано в ТР. Щом това бъде вписано, вече новият собственик/собственици изибрат кой да бъде ликвидатор.

Оставете коментар