Регистрация по ДДС: плюсове и минуси

Регистрация по ДДС: плюсове и минуси

Данъкът върху добавената стойност, или накратко ДДС, се регулира в Закона за ДДС (ЗДДС). В този материал ще обърнем внимание на основните понятия и моменти по отношение на регистрацията по ЗДДС и какви са плюсовете и минусите за фирмите с или без ДДС регистрация.

Накратко можем да кажем, че има два вида регистрация – такава по избор и задължителна регистрация.

 • Регистрация по избор (доброволна регистрация) – всяка фирма може да се регистрира по ЗДДС по свое желание за ДДС цели;
 • Задължителна регистрация – има няколко основни обстоятелства които изискват задължителна регистрация по ЗДДС;
  • Фирми които имат облагаем оборот над 50 000 лв за последните 12 последователни месеца;
  • Фирми който имат обща стойност на ВОП* (Вътреобщостно придобиване) над 20 000 лв. за календарната година;
  • Фирми които получават услуги от доставчици в ЕС или извън ЕС (получаване на услуги с място на изпълнение на територия на България);
  • Фирми които доставят услуги в ЕС (предоставяне на услуги с място на изпълнение в ЕС).

Полезно: Процедура по възстановяване на ДДС. Що е то данъчен кредит?

Регистрацията по ЗДДС се извършва в НАП след подаване на заявление за регистрация заедно с набор от допълнителни документи. Подаването на документите може да стане на място в офис на НАП, както и онлайн с електронен подпис. Стандартният срок за ДДС регистрация е 7 дни от подаване на документите.

След като ДДС регистрацията е направена, се издава ДДС номер (познат като VAT номер в ЕС), който започва с BG и е следван от 9 цифрения ЕИК на фирмата (пример BG123456789). Важен момент е, че след като дадена фирма е регистрирана по ЗДДС, за нея възниква задължение за подаване на ежемесечна ДДС декларация в НАП, независимо дали е стартирала дейността си и независимо дали има или няма фактури през съответния месец. Ако фирмата няма дейност или фактури през даден месец се подава нулева ДДС декларация.

Важно е да се знае, че само фирми, които са регистрирани по ЗДДС могат и следва на начисляват ДДС при доставка на стоки или услуги. Също така само фирми, които са регистрирани по ЗДДС могат да ползват данъчен кредит. В България има 3 ставки на ДДС:

 • 20% – стандартна ставка, която се прилага при доставка на стоки и услуги в България, при ВОП* (Вътреобщностно придобиване) и внос
 • 9% – редуцирана ставка, която е приложима само за услугите по настаняване в хотели и подобни заведения
 • 0% – Нулева ставка е приложима при ВОД* (Вътреобщностни доставки), износ на стоки извън ЕС, международен транспорт и др. При предоставянето на услуги на фирми извън България също не се начислява ДДС.

Плюсове и минуси при ДДС регистрация

Когато една фирма няма ДДС регистрация, тя не е задължена да начислява ДДС и да го внася (плаща) ежемесечно. В този случай не се налага изготване и подаване на месечна ДДС декларация в НАП, което предполага по-малък разход за счетоводство. Т.е., ако имаме малък бизнес, при които дейността е в рамките на страната и оборотът е под 50 000 лв годишно, е по-удачно да няма ДДС регистрация, защото това би спестило данъци и би намалило разходите за счетоводство.

Полезно: Регистрация на фирма. Как става?

Когато фирмата има ДДС регистрация, тя може да ползва данъчен кредит за получените стоки и услуги (при положение, че доставчикът на тези стоки и услуги също е регистриран по ЗДДС) и съответно данъчният кредит да бъде ефективно възстановен от НАП по банковата сметка на фирмата. Тоест, ако планираме да направим голяма първоначална инвестиция и да закупим стоки или някакво оборуване, ДДС регистрацията дава възможност за връщане на част от инвестирания капитал под формата на данъчен кредит.

По-горе видяхме, че повечето ситуации, в които бизнесът се осъществява в ЕС или като цяло извън България има изискване за ДДС регистрация и в този случай контрагентите в ЕС изискват VAT номера (ДДС номера) на българската фирма за да оперират с нея и има случаи в които отказват да правят бизнес с фирми, които нямат VAT номер. Тоест в този случай ДДС регистрацията дава повече възможности за бизнес извън България.

Друг момент, в който ДДС регистрация е доста полезна е когато естеството на бизнеса е предоставяне на услуги на фирми от ЕС, защото тогава българската фирма не начислява ДДС при предоставянето на своите услуги (ДДС е 0%), но същевременно може да ползва данъчен кредит за стоките и услугите, които получава в България. Същото е приложимо и за бизнеси, при които има търговия със стоки, които се купуват в България, тъй като за тях се ползва данъчен кредит, а после същите се продават на фирми в ЕС (на лице е ВОД) или има износ извън ЕС където ДДС е 0%.

*Вътреобщностна доставка (ВОД)

ВОД е доставката на стоки, които задължително се транспортират от една държава в ЕС до друга държава в ЕС, и също така и двете страни по доставката – доставчикът и получателят са регистрирани за ДДС цели в съответните държави членки.

*Вътреобщностно придобиване (ВОП)

ВОП е придобиването на стоки от друга държава членка на ЕС, когато доставчикът е регистриран за ДДС цели в тази друга държава членка, и стоките задължително се транспортират от едната държава до другата.

Related posts

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Надеждно счетоводно обслужване на фирми от всички сфери на бизнеса.   Какви са факторите, които определят цените на счетоводните услуги? Ето...

Публикувано
Възстановяване на ДДС

Възстановяване на ДДС

Какво е данъчен кредит и как се възстановява ДДС? Имате нужда от услуга по възстановяване на ДДС? Свържете се с нас на info@firmite.bg. Първо, за...

Публикувано

Оставете коментар