Регистрация по ДДС: плюсове и минуси

Регистрация по ДДС: плюсове и минуси

 

 

Данъкът върху добавената стойност, или накратко ДДС, се регулира в Закона за ДДС (ЗДДС). В този материал ще обърнем внимание на основните понятия и моменти по отношение на регистрацията по ЗДДС и какви са плюсовете и минусите за фирмите с или без ДДС регистрация.

Накратко можем да кажем, че има два вида регистрация – такава по избор и задължителна регистрация.

 • Регистрация по избор (доброволна регистрация) – всяка фирма може да се регистрира по ЗДДС по свое желание за ДДС цели;
 • Задължителна регистрация – има няколко основни обстоятелства които изискват задължителна регистрация по ЗДДС;
  • Фирми които имат облагаем оборот над 50 000 лв за последните 12 последователни месеца;
  • Фирми който имат обща стойност на ВОП* (Вътреобщостно придобиване) над 20 000 лв. за календарната година;
  • Фирми които получават услуги от доставчици в ЕС или извън ЕС (получаване на услуги с място на изпълнение на територия на България);
  • Фирми които доставят услуги в ЕС (предоставяне на услуги с място на изпълнение в ЕС).

Полезно: Процедура по възстановяване на ДДС. Що е то данъчен кредит?

Регистрацията по ЗДДС се извършва в НАП след подаване на заявление за регистрация заедно с набор от допълнителни документи. Подаването на документите може да стане на място в офис на НАП, както и онлайн с електронен подпис. Стандартният срок за ДДС регистрация е 7 дни от подаване на документите.

След като ДДС регистрацията е направена, се издава ДДС номер (познат като VAT номер в ЕС), който започва с BG и е следван от 9 цифрения ЕИК на фирмата (пример BG123456789). Важен момент е, че след като дадена фирма е регистрирана по ЗДДС, за нея възниква задължение за подаване на ежемесечна ДДС декларация в НАП, независимо дали е стартирала дейността си и независимо дали има или няма фактури през съответния месец. Ако фирмата няма дейност или фактури през даден месец се подава нулева ДДС декларация.

Важно е да се знае, че само фирми, които са регистрирани по ЗДДС могат и следва на начисляват ДДС при доставка на стоки или услуги. Също така само фирми, които са регистрирани по ЗДДС могат да ползват данъчен кредит. В България има 3 ставки на ДДС:

 • 20% – стандартна ставка, която се прилага при доставка на стоки и услуги в България, при ВОП* (Вътреобщностно придобиване) и внос
 • 9% – редуцирана ставка, която е приложима само за услугите по настаняване в хотели и подобни заведения
 • 0% – Нулева ставка е приложима при ВОД* (Вътреобщностни доставки), износ на стоки извън ЕС, международен транспорт и др. При предоставянето на услуги на фирми извън България също не се начислява ДДС.

Плюсове и минуси при ДДС регистрация

Когато една фирма няма ДДС регистрация, тя не е задължена да начислява ДДС и да го внася (плаща) ежемесечно. В този случай не се налага изготване и подаване на месечна ДДС декларация в НАП, което предполага по-малък разход за счетоводство. Т.е., ако имаме малък бизнес, при които дейността е в рамките на страната и оборотът е под 50 000 лв годишно, е по-удачно да няма ДДС регистрация, защото това би спестило данъци и би намалило разходите за счетоводство.

Полезно: Регистрация на фирма. Как става?

Когато фирмата има ДДС регистрация, тя може да ползва данъчен кредит за получените стоки и услуги (при положение, че доставчикът на тези стоки и услуги също е регистриран по ЗДДС) и съответно данъчният кредит да бъде ефективно възстановен от НАП по банковата сметка на фирмата. Тоест, ако планираме да направим голяма първоначална инвестиция и да закупим стоки или някакво оборуване, ДДС регистрацията дава възможност за връщане на част от инвестирания капитал под формата на данъчен кредит.

По-горе видяхме, че повечето ситуации, в които бизнесът се осъществява в ЕС или като цяло извън България има изискване за ДДС регистрация и в този случай контрагентите в ЕС изискват VAT номера (ДДС номера) на българската фирма за да оперират с нея и има случаи в които отказват да правят бизнес с фирми, които нямат VAT номер. Тоест в този случай ДДС регистрацията дава повече възможности за бизнес извън България.

Друг момент, в който ДДС регистрация е доста полезна е когато естеството на бизнеса е предоставяне на услуги на фирми от ЕС, защото тогава българската фирма не начислява ДДС при предоставянето на своите услуги (ДДС е 0%), но същевременно може да ползва данъчен кредит за стоките и услугите, които получава в България. Същото е приложимо и за бизнеси, при които има търговия със стоки, които се купуват в България, тъй като за тях се ползва данъчен кредит, а после същите се продават на фирми в ЕС (на лице е ВОД) или има износ извън ЕС където ДДС е 0%.

*Вътреобщностна доставка (ВОД)

ВОД е доставката на стоки, които задължително се транспортират от една държава в ЕС до друга държава в ЕС, и също така и двете страни по доставката – доставчикът и получателят са регистрирани за ДДС цели в съответните държави членки.

*Вътреобщностно придобиване (ВОП)

ВОП е придобиването на стоки от друга държава членка на ЕС, когато доставчикът е регистриран за ДДС цели в тази друга държава членка, и стоките задължително се транспортират от едната държава до другата.

Оставете коментар