Регистрация по ДДС: плюсове и минуси

Регистрация по ДДС: плюсове и минуси

Данъкът върху добавената стойност, или накратко ДДС, се регулира в Закона за ДДС (ЗДДС). В този материал ще обърнем внимание на основните понятия и моменти по отношение на регистрацията по ЗДДС и какви са плюсовете и минусите за фирмите с или без ДДС регистрация. Накратко можем да кажем, че има два вида регистрация – такава

Осигуряване като собственик и управител на фирма

Осигуряване като собственик и управител на фирма

В този материал ще разгледаме един въпрос, който често се задава, когато решим да стартираме собствен бизнес, а именно „какви осигуровки трябва плащам като собственик и управител на фирма?“ Накратко има две опции: Регистрация като самоосигуряващо се лице Осигуравяне по договр за упраление и контрол (ДУК) Двете опции са доста различни, както по вид осигуряване,

Възстановяване на ДДС

Възстановяване на ДДС

Какво е данъчен кредит и как се възстановява ДДС? Първо, за да има една фирма право на данъчен кредит и да може да си възстанови ДДС, трябва задължително да има регистрация по ЗДДС. Накратко, данъчният кредит е сумата на данъка, която дадено лице може да приспадне от данъчните си задължения. Т.е., ако ние сме фирма,