Възстановяване на ДДС

Възстановяване на ДДС

Какво е данъчен кредит и как се възстановява ДДС?

Първо, за да има една фирма право на данъчен кредит и да може да си възстанови ДДС, трябва задължително да има регистрация по ЗДДС. Накратко, данъчният кредит е сумата на данъка която дадено лице може да приспадне от данъчните си задължения. Тоест, ако ние сме фирма, регистрирана по ЗДДС и извършваме продажба на стоки или услуги, които са облагаеми и следва на начисляваме ДДС, бихме имали право на данъчен кредит, или с други думи можем да намалим данъка (ДДС-то), което дължим с ДДС-то, което сме платили за направените от нас покупки.

Важно е да се отбележи като основно правило, че имаме право на данъчен кредит, когато получените стоки и услуги се използват за предоставянето на облагаеми доставки на стоки и услуги. Например, ако ние закупим стоки за 1200 лв (където ДДС е 200лв) и после продадем тези стоки за 2400 лв (където ДДС е 400 лв) то ние можем да ползваме данъчен кредит в размер на 200 лв (ДДС-то за получените стоки) и да намалим нешето ДДС за плащане с тази сума (400 лв – 200 лв) и ще дължим ДДС в размер на 200 лв.

Кога има ДДС за възстановяване и как може да се възстанови?

Според ЗДДС данъчният период е едномесечен и всяко лице, което е регистрирано по ЗДДС е задължено да подава ежемесечно ДДС декларация. Когато в рамките на даден месец ДДС при покупките надвиши ДДС при продажбите (например купили сме стоки за 2400 лв с ДДС 400 лв, а сме продали стоки за 1200 лв с ДДС 200 лв) се получава ДДС за възстановяване за съответния месец. Ако след три последователни месеца се получава все още ДДС за възстановяване, фирмата има право да стартира процедура по възстановяване на ДДС и ефективно да получи това ДДС по банковата си сметка.

Related posts

Оставете коментар