Възстановяване на ДДС

Възстановяване на ДДС

Какво е данъчен кредит и как се ползва?

 

 

Първо, за да има една фирма право на данъчен кредит и да може да си възстанови ДДС, трябва задължително да има регистрация по ЗДДС. Накратко, данъчният кредит е сумата на данъка, която дадено лице може да приспадне от данъчните си задължения.

Т.е., ако ние сме фирма, регистрирана по ЗДДС и извършваме продажби на стоки или услуги, които са облагаеми и следва на начисляваме ДДС, бихме имали право на данъчен кредит, или с други думи можем да намалим данъка (ДДС-то), което дължим с ДДС-то, което сме платили за направените от нас покупки.

Полезно: Регистрация по ЗДДС: плюсове и минуси за нашия бизнес

Важно е да се отбележи като основно правило, че имаме право на данъчен кредит, когато получените стоки и услуги се използват за предоставянето на облагаеми доставки на стоки и услуги.

Например, ако ние закупим стоки за 1200 лв (където ДДС е 200лв) и после продадем тези стоки за 2400 лв (където ДДС е 400 лв) то ние можем да ползваме данъчен кредит в размер на 200 лв (ДДС-то за получените стоки) и да намалим нешето ДДС за плащане с тази сума (400 лв – 200 лв) и ще дължим ДДС в размер на 200 лв.

Кога има ДДС за възстановяване и как може да се възстанови?

Според ЗДДС данъчният период е едномесечен и всяко лице, което е регистрирано по ЗДДС е задължено да подава ежемесечно ДДС декларация.

Когато в рамките на даден месец ДДС при покупките надвиши ДДС при продажбите (например купили сме стоки за 2400 лв с ДДС 400 лв, а сме продали стоки за 1200 лв с ДДС 200 лв) се получава ДДС за възстановяване за съответния месец.

Ако след три последователни месеца се получава все още ДДС за възстановяване, фирмата има право да стартира процедура по възстановяване на ДДС и ефективно да получи това ДДС по банковата си сметка.

Как се стартира процедурата по възстановяване на ДДС?

Чисто адмистративно процедурата по възстановяване на ДДС се стартира с подаване на месечната ДДС декларация за съответния месец, като общият размер на натрупаното ДДС за възстановяване за тримесечния период, се посочва в съответната клетка.

Стандартно възстановянето се случва до 30 дни от стартирането на процедурата. Този начин на възстановяне на ДДС е стандартен според чл. 92 от ЗДДС и се прави на тримесечни периоди.

Полезно: Процедура по регистрация на фирма Е/ООД

Има и друга опция за възстановяване на ДДС според ДОПК и това се случва когато е изпуснат срокът за стартиране на стандартна процедура по ЗДДС. В този случай може да се иска възстановяване на ДДС за по-дълъг период от 3 месеца (примерно 6 месеца, 1 година или повече).

Стартиране на процедура по ДОПК може да стане до 5 години от възникване на основанието за възстановяване на ДДС.

Оставете коментар