Осигуряване като собственик и управител на фирма

Осигуряване като собственик и управител на фирма

В този материал ще разгледаме един въпрос, който често се задава, когато решим да стартираме собствен бизнес, а именно „какви осигуровки трябва плащам като собственик и управител на фирма?“

Накратко има две опции:

  1. Регистрация като самоосигуряващо се лице
  2. Осигуравяне по договр за упраление и контрол (ДУК)

Двете опции са доста различни, както по вид осигуряване, така и по отношение на сумите на осигуровките и третирането и като разходи за данъчни цели и доходи на лицето което се осигурява.

Самоосигуряване

При самоосигуряването, както се подразбира от самото наименoвание, лицето само се осигурява. Т.e., лицето само плаща ежемесечно сумата на дължимите осигуровки към НАП и тези осигуровки не се третират като разходи на фирмата, на която лицето е собственик, а са лични разходи на самоосигуряващото се лице.

Полезно: Процедура по възстановяване на ДДС

При самоосигуряването е важно да отбележим, че има минимален осигурителен доход МОД (сума, върху която се изчисляват осигуровките) в размер на 510 лв и максимален осигурителен доход в размер на 2600 лв. Лицето, което се самоосигурява може да избира дали да има право на болничен (да получава обезщетение от НОИ при заболяване) или без право на болничен.

Ако дадено лице избере да се самоосигурява на МОД от 510 лв с право на болничен, месечната сума която ще трябва да плаща е 159.63 лв. Сумата на осигуровките при опция без право на болничен е малко по-ниска и е в размер на 141.78 лв. Когато самоосигуряващото се лице е пенсионер то може да плаща вноски само за здравно осигуряване и в този случай месечната сума е драстично по ниска и е в размер на 40.80 лв. При всеки от изброените случаи осигуровките се плащат по съответните сметки на НАП до 25-то число на месеца за предходния месец. В същия срок се подават и месечните декларации за осигуровки Образец 1.

Разбира се, всяко лице може да избере да се осигурява и върху сума по-висока от МОД, тъй като от това зависят неща като размер на пенсия, размер на майчинство и др., но осигурителният доход не може да бъде по-висок от максималния, който е 2600 лв., както споменахме по-горе.

Според закона, ако собственик и управител на фирма реши да се самоосигурява, това трябва да стане в 7-дневен срок от започване на дейността, като регистрацията като самоосигуряващо се лице става след подаване на декларация за регистрация като самоосигуряващо се лице в НАП. Това може да стане на място в офис на НАП или онлайн, като за целта е необходим ПИК (персонален идентификационен код).

Самоосигуряването е подходящ вариант при стартиране на малък бизнес с ограничен капитал, защото това дава възможност на собственика и управителя да минимизира разходите за осигуровки, докато бизнесът се разрасне и стане стабилен.

Договор за управление и контрол (ДУК)

При ДУК основната разлика със самоосигуряването е, че тук лицето е осигурено от фирмата. По отношение на осигуровките ДУК може да се приравни на трудов договор, и съответно лицето получава месечно възнаграждение/заплата.

При договор за управление и контрол минималният осигурителен доход (МОД) варира спрямо икономическата дейност на фирмата. Списъкът за МОД по икономически дейности може да се намери в сайта на НАП . При ДУК не се налага регистрация в НАП, но както при самоосигуряването ежемесечно до 25-то число се подават декларации за осигуряване Образец 1, и при ДУК също има изискване за подаване на декларация Образец 6, която се подава месечно. Плащането на осигуровките също е дължимо до 25-то число за предходния месец, като тук разликата със самоосигуряването е, че фирмата плаща осигуровките.

Полезно: Как се закрива фирма?

Важно е да отбележим, че при ДУК, заплата и осигуровките се признават за фирмени разходи и съответно намаляват данък печалба на фирмата, като заплатата която получава лицето се облага с 10% ДОДФЛ и се счита за личен доход.

ДУК е подходящ вариант за лица които имат бизнес с по-солиден капитал и искат да получават регулярен личен доход. Също така, ако дадено лице има нужда да докаже постоянен доход, за да получи кредит от банка или за други лични нужди от финансиране (лизинг, стоки на изплащане и т.н.) ДУК дава тази възможност. Още един плюс на ДУК е, че при него разходите за командировка на управителя се признават за данъчни цели и намaляват данък печалба.

Related posts

Възстановяване на ДДС

Възстановяване на ДДС

Какво е данъчен кредит и как се възстановява ДДС? Имате нужда от услуга по възстановяване на ДДС? Свържете се с нас на info@firmite.bg. Първо, за...

Публикувано
Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Надеждно счетоводно обслужване на фирми от всички сфери на бизнеса.   Какви са факторите, които определят цените на счетоводните услуги? Ето...

Публикувано

Оставете коментар