Осигуряване като собственик и управител на фирма

Осигуряване като собственик и управител на фирма

Самоосигуряващо се лице 2020

 

В този материал ще разгледаме един въпрос, който задължително възниква след регистрация на фирма, а именно: „какви осигуровки трябва плащам като собственик и управител на фирма?“

Накратко има две опции:

 1. Регистрация като самоосигуряващо се лице;
 2. Осигуравяне по договр за упраление и контрол (ДУК).

Двете опции са доста различни както по вид осигуряване, така и по отношение на сумите на осигуровките и третирането им като разходи за данъчни цели и доходи на лицето, което се осигурява.

Самоосигуряване

При самоосигуряването, както се подразбира от самото наименoвание, лицето само се осигурява. Т.e., лицето само плаща ежемесечно сумата на дължимите осигуровки към НАП и тези осигуровки не се третират като разходи на фирмата, на която лицето е собственик, а са лични разходи на самоосигуряващото се лице.

Полезно: Процедура по възстановяване на ДДС

При самоосигуряването е важно да отбележим, че има минимален осигурителен доход МОД (сума, върху която се изчисляват осигуровките) в размер на 610 лв (от 01.01.2020 г.) и максимален осигурителен доход в размер на 3000 лв. Лицето, което се самоосигурява може да избира дали да има право на болничен (да получава обезщетение от НОИ при заболяване), или без право на болничен.

Ако дадено лице избере да се самоосигурява на МОД от 610 лв с право на болничен, месечната сума която ще трябва да плаща през 2020 г. е 190.93 лв. Сумата на осигуровките при опция без право на болничен е малко по-ниска и е в размер на 169.58 лв.

Когато самоосигуряващото се лице е пенсионер то може да плаща вноски само за здравно осигуряване и в този случай месечната сума е драстично по-ниска и е в размер на 48.80 лв.

При всеки от изброените случаи осигуровките се плащат по съответните сметки на НАП до 25-то число на месеца за предходния месец. В същия срок се подават и месечните декларации за осигуровки Образец 1.

Разбира се, всяко лице може да избере да се осигурява и върху сума по-висока от МОД, тъй като от това зависят неща като размер на пенсия, размер на майчинство и др., но осигурителният доход не може да бъде по-висок от максималния, който е 3000 лв., както споменахме по-горе.

Според закона, ако собственик и управител на фирма реши да се самоосигурява, това трябва да стане в 7-дневен срок от започване на дейността, като регистрацията като самоосигуряващо се лице става след подаване на декларация за регистрация като самоосигуряващо се лице в НАП. Това може да стане на място в офис на НАП или онлайн, като за целта е необходим ПИК (персонален идентификационен код).

Самоосигуряването е подходящ вариант при стартиране на малък бизнес с ограничен капитал, защото това дава възможност на собственика и управителя да минимизира разходите за осигуровки, докато бизнесът се разрасне и стане стабилен.

Договор за управление и контрол (ДУК)

При ДУК основната разлика със самоосигуряването е, че тук лицето е осигурено от фирмата. По отношение на осигуровките ДУК може да се приравни на трудов договор и съответно лицето получава месечно възнаграждение/заплата.

При договор за управление и контрол минималният осигурителен доход (МОД) варира спрямо икономическата дейност на фирмата. Списъкът за МОД по икономически дейности може да се намери в сайта на НАП.

При ДУК не се налага регистрация в НАП, но както при самоосигуряването, ежемесечно, до 25-то число, се подават декларации за осигуряване Образец 1,. При ДУК също има изискване за подаване на декларация Образец 6, която се подава месечно. Плащането на осигуровките също е дължимо до 25-то число за предходния месец, като тук разликата със самоосигуряването е, че фирмата плаща осигуровките.

Полезно: Как се закрива фирма?

Важно е да отбележим, че при ДУК, заплатата и осигуровките се признават за фирмени разходи и съответно намаляват данък печалба на фирмата, като заплатата която получава лицето се облага с 10% ДОДФЛ и се счита за личен доход.

ДУК е подходящ вариант за лица които имат бизнес с по-солиден капитал и искат да получават регулярен личен доход. Също така, ако дадено лице има нужда да докаже постоянен доход, за да получи кредит от банка или за други лични нужди от финансиране (лизинг, стоки на изплащане и т.н.) ДУК дава тази възможност. Още един плюс на ДУК е, че при него разходите за командировка на управителя се признават за данъчни цели и намaляват данък печалба.

18 Comments

 • Публикувано на 30.06.2019

  Христо

  Здравейте. Да попитам, ако човек работи в дадена фирма и там има осигуровки на минималната заплата и иска да регистрира фирма на свое име и там се води собственик/управител, нужно ли е някакви допълнителни осигуровки да плаща ? Благодаря.

  • Публикувано на 03.07.2019

   R Z

   Здравейте,

   Ако не се осигурява на максималния осигурителен доход, то трябва да се осигурява и във фирмата, която има.

 • Публикувано на 03.08.2019

  ТОНИ

  Здравейте. Да попитам, ако човек работи в дадена фирма и там има осигуровки на минималната заплата и иска да регистрира фирма на свое име и там се води собственик/управител, нужно ли е някакви допълнителни осигуровки да плаща ? Благодаря. Този въпрос е зададен преди мен има ли начин в закона когато работиш и те осигуряват и регистрираш собствена фирма да не си длъжен и ти да се самоосигуряваш .Проблема е ниската финансова стабилност да вадиш пари от заплата и да мъчиш да подкараш фирма която този месец е само разходи.Моля дайте съвет на мен и други как да заобиколят двойното заплащане…..

  • Публикувано на 12.08.2019

   R Z

   Здраевйте,

   Начинът да не се осигурявате във фирмата, е да се осигуярвате на максималния осигурителен доход на трудов договор. Не ни е известен друг способ, с който да прескочите това задължение.

   В общи линии, ако не можете да си позволите да заделяте 175 лева на месец за осигуровки, вероятно нещо куца в бизнес плана.

 • Публикувано на 23.08.2019

  Тодорова

  Здравейте, работя на трудов договор и регистрирах ЕООД, като решението излезна на 10.08.2019г. До колкото разбрах от предишни зададени въпроси трябва да внасям осигуровки върху МОД като самоосигуряващо лице. Въпросът ми е следният – цялата сума от 175лв. ли трябва да внеса или пропорционално от влязлото в сила решение – 10.08.2019. И мога ли сега да сключа ДУК като собственик и уравител на фирмата.

  • Публикувано на 11.09.2019

   R Z

   Здравейте,

   Внасяте сума за дните, след които сте се регистрирала като самоосигуряващо се лице.

   Можете да сключите ДУК.

 • Публикувано на 27.08.2019

  Кристина

  Здравейте!

  Самоосигуряващо лице съм с право на болничен, месечната сума която плащам през 2019 г. е 175.28 лв.
  От началото на годината имам 5 неплатени месеца.
  Ако взема болничен, той ще бъде ли изплатен при наличието на неплатени осигуровки?

  • Публикувано на 11.09.2019

   R Z

   Здравейте,

   При наличието на неплатени осигуровки няма да ви платят болничния.

 • Публикувано на 10.10.2019

  Бедие Ваиз Музикаджиева

  Здравейте,двама съпрузи зъболекари са съдружници в ООД,новорегистрирано. Освен като СОЛ , върху какъв осигурителен доход за получено възнаграждение ще внасят осигуровка? Това възнаграждение как ще бъде оформено? Като такова на база трудов договор по КТ или…? Трябва ли да се регистрира в НАП този договор?

  • Публикувано на 11.10.2019

   R Z

   Здравейте,

   Обикновено СОЛ получават възнаграждение под формата на разпределен дивидент. Ако искате да получавате възнаграждение,осигурявайте се като управители.

 • Публикувано на 13.10.2019

  Джими Хендрикс

  Има ли начин да се самоосигурявам за една година без да отварям фирма. Не мога да дам парите накуп, а ми остава само една година стаж до пенсия?

  • Публикувано на 16.10.2019

   R Z

   Здравейте,

   Можете да се регистрирате като самоосигуряващо се лице, ако сте: собственик или съдружник на Е/ООД, ЕТ, съдружник в неперсонифицирани дружества; имате свободна професия.

   Вноските са изцяло за сметка на лицата и се внасят върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в размера, определен за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., към датата на внасянето им.

 • Публикувано на 15.10.2019

  Цветелина Стоянова

  Здравейте, много ви благодаря за отзивчивостта да подпомагате начинаещи бизнесмени. Помагам на млада жена която се саоосигурява като лице на свободна практика върху МОД с право на болнични. Тя обаче има месечно повече приходи На всяко тримесечие тя внася данък печалба върху тези които надвишават сумата на МОД – т.е върху които се осигурява. В края на годината също може да има някаква сума над тези пари върху които се осигурява – например сума от 5 000- тя трябва ли да внася осигуровки върху тях ? Нашата счетоводителка изведнаж каза че трябва да плаща осигуровки върху всичките, което доста противоречи на логиката на самоосигуряването на свободна практика. И затова реших да се консултирам с вас. БЛАГОДАРЯ ВИ МНОГО !

  • Публикувано на 15.10.2019

   R Z

   Здравейте,

   Този вид доходи на физически лица от упражняване на свободна професия подлежи на годишно изравняване на осигурителния доход – по чл. 30 от ЗДДФЛ. Изравняването се осъществява като се попълват месечните осигурителни вноски през годината, които лицето е внасяло за своя сметка и придобитият приход за годината над сумата, върху която се осигурява, също разделен на 12 месеца. Разликата между двете числа прави годишния размер на сумата за довнасяне на осигуровките, също разделена на 12 месеца, която не може да превишава 3000 лв. за 2019г. или да не е по-малък от 560 лв.

 • Публикувано на преди 21 дни

  В.Велкова

  Здравейте! Като собственик и управител на ЕООД разбирам, че трябва да внасям осигуровки като самоосигуряващо се лице на МОД с или без право на болничен. Избирам вариант без право. Фирмата е ригистрирана в средата на януари 2020 г., но към момента няма дейност (простичко казано няма разход, няма и приход). Имам два въпроса:
  1. От кой момент се приема, че трябва да се осигурява управителя?
  2. Необходимо ли е да си изплащам заплата от 560 лв.?!?

  Благодаря!

  • Публикувано на преди 21 дни

   R Z

   Здравейте,

   Дейността започва от издаване/получаване на първата фактура. След това имате 7 дневен срок да се регистрирате като СОЛ. Няма нужда да си плащате заплата, това не е възнаграждение за труд, а просто самоосигуряване. То вече не е на 560 лева, а на 610 лева от 01.01.2020 г.

 • Публикувано на преди 20 дни

  Никола Маджаров

  Ако собственикът на ЕООД се осигурява по ДУК на 1000,00 лева, от НАП няма ли да търсят вноски и като за самоосигуряващ се? Той е единствения работник в дружеството – съответно като управител?

  • Публикувано на преди 20 дни

   R Z

   Не, няма 🙂

Оставете коментар