Осигуряване като собственик и управител на фирма

Осигуряване като собственик и управител на фирма

Самоосигуряващо се лице 2021

.

В този материал ще разгледаме един въпрос, който задължително възниква след регистрация на фирма, а именно: „какви осигуровки трябва плащам като собственик и управител на фирма?“

Накратко има две опции:

 1. Регистрация като самоосигуряващо се лице;
 2. Осигуравяне по договр за упраление и контрол (ДУК).

Двете опции са доста различни както по вид осигуряване, така и по отношение на сумите на осигуровките и третирането им като разходи за данъчни цели и доходи на лицето, което се осигурява.

Самоосигуряване

При самоосигуряването, както се подразбира от самото наименoвание, лицето само се осигурява. Т.e., лицето само плаща ежемесечно сумата на дължимите осигуровки към НАП и тези осигуровки не се третират като разходи на фирмата, на която лицето е собственик, а са лични разходи на самоосигуряващото се лице.

Полезно: Процедура по възстановяване на ДДС

При самоосигуряването е важно да отбележим, че има минимален осигурителен доход МОД (сума, върху която се изчисляват осигуровките) в размер на 650 лв (от 01.01.2021 г.) и максимален осигурителен доход в размер на 3000 лв. Лицето, което се самоосигурява може да избира дали да има право на болничен (да получава обезщетение от НОИ при заболяване), или без право на болничен.

Ако дадено лице избере да се самоосигурява на МОД от 650 лв с право на болничен, месечната сума която ще трябва да плаща през 2021 г., e 203.45 лева. Сумата на осигуровките при опция без право на болничен е малко по-ниска и е 180.70 лева.

Когато самоосигуряващото се лице е пенсионер то може да плаща вноски само за здравно осигуряване, като сумата през 2021 г. е 52 лева.

При всеки от изброените случаи осигуровките се плащат по съответните сметки на НАП до 25-то число на месеца за предходния месец. В същия срок се подават и месечните декларации за осигуровки Образец 1.

Разбира се, всяко лице може да избере да се осигурява и върху сума по-висока от МОД, тъй като от това зависят неща като размер на пенсия, размер на майчинство и др., но осигурителният доход не може да бъде по-висок от максималния, който е 3000 лв., както споменахме по-горе.

Според закона, ако собственик и управител на фирма реши да се самоосигурява, това трябва да стане в 7-дневен срок от започване на дейността, като регистрацията като самоосигуряващо се лице става след подаване на декларация за регистрация като самоосигуряващо се лице в НАП. Това може да стане на място в офис на НАП или онлайн, като за целта е необходим ПИК (персонален идентификационен код).

Самоосигуряването е подходящ вариант при стартиране на малък бизнес с ограничен капитал, защото това дава възможност на собственика и управителя да минимизира разходите за осигуровки, докато бизнесът се разрасне и стане стабилен.

Договор за управление и контрол (ДУК)

При ДУК основната разлика със самоосигуряването е, че тук лицето е осигурено от фирмата. По отношение на осигуровките ДУК може да се приравни на трудов договор и съответно лицето получава месечно възнаграждение/заплата.

При договор за управление и контрол минималният осигурителен доход (МОД) варира спрямо икономическата дейност на фирмата. Списъкът за МОД по икономически дейности може да се намери в сайта на НАП.

При ДУК не се налага регистрация в НАП, но както при самоосигуряването, ежемесечно, до 25-то число, се подават декларации за осигуряване Образец 1,. При ДУК също има изискване за подаване на декларация Образец 6, която се подава месечно. Плащането на осигуровките също е дължимо до 25-то число за предходния месец, като тук разликата със самоосигуряването е, че фирмата плаща осигуровките.

Полезно: Как се закрива фирма?

Важно е да отбележим, че при ДУК, заплатата и осигуровките се признават за фирмени разходи и съответно намаляват данък печалба на фирмата, като заплатата която получава лицето се облага с 10% ДОДФЛ и се счита за личен доход.

ДУК е подходящ вариант за лица които имат бизнес с по-солиден капитал и искат да получават регулярен личен доход. Също така, ако дадено лице има нужда да докаже постоянен доход, за да получи кредит от банка или за други лични нужди от финансиране (лизинг, стоки на изплащане и т.н.) ДУК дава тази възможност. Още един плюс на ДУК е, че при него разходите за командировка на управителя се признават за данъчни цели и намaляват данък печалба.

65 Comments

 • Публикувано на 30.06.2019

  Христо

  Здравейте. Да попитам, ако човек работи в дадена фирма и там има осигуровки на минималната заплата и иска да регистрира фирма на свое име и там се води собственик/управител, нужно ли е някакви допълнителни осигуровки да плаща ? Благодаря.

  • Публикувано на 03.07.2019

   R Z

   Здравейте,

   Ако не се осигурява на максималния осигурителен доход, то трябва да се осигурява и във фирмата, която има.

 • Публикувано на 03.08.2019

  ТОНИ

  Здравейте. Да попитам, ако човек работи в дадена фирма и там има осигуровки на минималната заплата и иска да регистрира фирма на свое име и там се води собственик/управител, нужно ли е някакви допълнителни осигуровки да плаща ? Благодаря. Този въпрос е зададен преди мен има ли начин в закона когато работиш и те осигуряват и регистрираш собствена фирма да не си длъжен и ти да се самоосигуряваш .Проблема е ниската финансова стабилност да вадиш пари от заплата и да мъчиш да подкараш фирма която този месец е само разходи.Моля дайте съвет на мен и други как да заобиколят двойното заплащане…..

  • Публикувано на 12.08.2019

   R Z

   Здраевйте,

   Начинът да не се осигурявате във фирмата, е да се осигуярвате на максималния осигурителен доход на трудов договор. Не ни е известен друг способ, с който да прескочите това задължение.

   В общи линии, ако не можете да си позволите да заделяте 175 лева на месец за осигуровки, вероятно нещо куца в бизнес плана.

 • Публикувано на 23.08.2019

  Тодорова

  Здравейте, работя на трудов договор и регистрирах ЕООД, като решението излезна на 10.08.2019г. До колкото разбрах от предишни зададени въпроси трябва да внасям осигуровки върху МОД като самоосигуряващо лице. Въпросът ми е следният – цялата сума от 175лв. ли трябва да внеса или пропорционално от влязлото в сила решение – 10.08.2019. И мога ли сега да сключа ДУК като собственик и уравител на фирмата.

  • Публикувано на 11.09.2019

   R Z

   Здравейте,

   Внасяте сума за дните, след които сте се регистрирала като самоосигуряващо се лице.

   Можете да сключите ДУК.

 • Публикувано на 27.08.2019

  Кристина

  Здравейте!

  Самоосигуряващо лице съм с право на болничен, месечната сума която плащам през 2019 г. е 175.28 лв.
  От началото на годината имам 5 неплатени месеца.
  Ако взема болничен, той ще бъде ли изплатен при наличието на неплатени осигуровки?

  • Публикувано на 11.09.2019

   R Z

   Здравейте,

   При наличието на неплатени осигуровки няма да ви платят болничния.

 • Публикувано на 10.10.2019

  Бедие Ваиз Музикаджиева

  Здравейте,двама съпрузи зъболекари са съдружници в ООД,новорегистрирано. Освен като СОЛ , върху какъв осигурителен доход за получено възнаграждение ще внасят осигуровка? Това възнаграждение как ще бъде оформено? Като такова на база трудов договор по КТ или…? Трябва ли да се регистрира в НАП този договор?

  • Публикувано на 11.10.2019

   R Z

   Здравейте,

   Обикновено СОЛ получават възнаграждение под формата на разпределен дивидент. Ако искате да получавате възнаграждение,осигурявайте се като управители.

 • Публикувано на 13.10.2019

  Джими Хендрикс

  Има ли начин да се самоосигурявам за една година без да отварям фирма. Не мога да дам парите накуп, а ми остава само една година стаж до пенсия?

  • Публикувано на 16.10.2019

   R Z

   Здравейте,

   Можете да се регистрирате като самоосигуряващо се лице, ако сте: собственик или съдружник на Е/ООД, ЕТ, съдружник в неперсонифицирани дружества; имате свободна професия.

   Вноските са изцяло за сметка на лицата и се внасят върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в размера, определен за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., към датата на внасянето им.

 • Публикувано на 15.10.2019

  Цветелина Стоянова

  Здравейте, много ви благодаря за отзивчивостта да подпомагате начинаещи бизнесмени. Помагам на млада жена която се саоосигурява като лице на свободна практика върху МОД с право на болнични. Тя обаче има месечно повече приходи На всяко тримесечие тя внася данък печалба върху тези които надвишават сумата на МОД – т.е върху които се осигурява. В края на годината също може да има някаква сума над тези пари върху които се осигурява – например сума от 5 000- тя трябва ли да внася осигуровки върху тях ? Нашата счетоводителка изведнаж каза че трябва да плаща осигуровки върху всичките, което доста противоречи на логиката на самоосигуряването на свободна практика. И затова реших да се консултирам с вас. БЛАГОДАРЯ ВИ МНОГО !

  • Публикувано на 15.10.2019

   R Z

   Здравейте,

   Този вид доходи на физически лица от упражняване на свободна професия подлежи на годишно изравняване на осигурителния доход – по чл. 30 от ЗДДФЛ. Изравняването се осъществява като се попълват месечните осигурителни вноски през годината, които лицето е внасяло за своя сметка и придобитият приход за годината над сумата, върху която се осигурява, също разделен на 12 месеца. Разликата между двете числа прави годишния размер на сумата за довнасяне на осигуровките, също разделена на 12 месеца, която не може да превишава 3000 лв. за 2019г. или да не е по-малък от 560 лв.

 • Публикувано на 26.11.2019

  Яна Василева

  Здравейте,

  Искам да попитам при варианта със самоосигуряването, може ли сумата, върху която се осигурява управитят да се пише като фирмен разход за личен труд и да се намали данък печалба? От статията разбрах, че осигуровките не могат да се приемат за такъв разход, но все пак някакъв разход за труд, може ли?

  • Публикувано на 09.03.2020

   R Z

   Разходите за СОЛ не са фирмен разход. Разходите по ДУК за управител, са.

 • Публикувано на 29.11.2019

  Георги Топчийски

  Здравейте,

  Осигурявам се като СОЛ в ЕООД от 2016 г. Сега си откривам още едно ЕООД. Подал съм си започване на дейност във второто ЕООД. Когато има пусната дейност на едно и също основание, мога да си избирам от коя фирма да се осигурявам. Въпросът ми е трябва ли да подавам ежемесечни декларации 1 за второто дружество.

  • Публикувано на 09.03.2020

   R Z

   Можете да си избирате в коя фирма да се самоосигурявате. По принцип трябва да подавате и за второто.

 • Публикувано на 10.12.2019

  GG

  Здравейте!
  Управител съм и съм съдружник в ООД. Там се самоосигурявам на МОД 560 лв. В тази фирма единствено аз се осигурявам, а фирмата има единствено приход от наем.
  Предстои включването ми като съдружник и управител в друга фирма. Ако там съм назначена на ДУК, мога ли да прекратя самоосигуровките си в старата фирма? Или ако се самоосигурявам в новата фирма, мога ли да спра осигуровките си в старата?

  • Публикувано на 09.03.2020

   R Z

   Достатъчно е да се самоосигурявате в една фирма, за да не го правите в друга. Изберете си коя.

 • Публикувано на 30.12.2019

  Мариянка

  Здравейте,
  Управитят на еоод е пенсионер и се осигурява на мин.осигурителен доход за самоосигуряващо се лице само здравни осигуровки . Фирмата в момента не осъществява дейност, но не е прекратила дейността си. Въпроса ми е докога следва да му се подава Декларация 1 за самоосигуряващо лице и следва ли да му се подава такава след като фирмата не осъществява цяла година дейност.

  • Публикувано на 09.03.2020

   R Z

   Щом няма дейност, просто спрете осигуровките. Подайте декларация, че ги прекратявате.

 • Публикувано на 08.01.2020

  Иван

  Здравейте,

  От скоро съм управител на фирма и се осигурявам на максимален осигурителен доход съгласно сключен договор за управление.

  Също така притежавам фирма (ЕООД), на която съм управител и плащам осигуровки като самоосигуряващо се лице. След като вече се осигурявам на максимален доход на друго място бих искал да не плащам осигуровки в моята фирма, но счетоводителката ми казва, че това няма как да стане тъй като съм самоосигуряващо се лице. Мога ли да променя начина на осигуряване и да скюча договор за управление и контрол със себе си и да не плащам осигуровки в собствената ми фирма?

  Поздрави,
  Иван

  • Публикувано на 09.03.2020

   R Z

   Щом се осигурявате на МОД някъде, където и да е, не виждам причина да се осигурявате в собствената си фирма.

 • Публикувано на 09.01.2020

  ели

  Здравейте,искам да попитам няколко неща.Първо,в момента работя на трудов договор и ме осигуряват на 1500лв.Искам да отворя фирма/ЕООД/,като мисля че ще е добре да бъде на името на баща ми,защото е пенсионер.Тук идва въпроса,той по-малко ли ще плаща за осигуровки от мен ? Как е най-правилно да го направим,за да не се дават излишни пари за осигуровки,поне в началото.Второ – ако той е управител,възможно ли е да назначи мен на граждански договор/пак да избегнем излишните разходи /. Дейността е свързана с рисуване/деца,ще рисуват по един иновативен начин/.

  • Публикувано на 09.03.2020

   R Z

   Здравейте,

   Ако фирмата е на баща ви той ще може да плаща само здравни осигуровки, защото е пенсионер. Може да ви назначи на какъвто договор желаете.

 • Публикувано на 14.01.2020

  Боби

  Здравейте,
  Може ли да попитам пенсионер съм , ако се осигурявам в АД на минималния праг за Управител /1008,00лв./ , но имам и ЕООД, в което също съм Управител там мога ли без осигуровки.
  Предварително Ви благодаря за отговора.

  • Публикувано на 09.03.2020

   R Z

   Здравейте,

   Ако ЕООД няма дейност, няма нужда да се осигурявате. Ако има обаче, това, че сте управител на друга фирма не означава, че не трябва да се осигурявте и в друга работеща.

 • Публикувано на 17.01.2020

  Б.Борисова

  Здравейте,съпругът ми и аз бяхме собственници на едно СД ,но съпругът ми почина и на негово място влезе синът ни за да не се ликвидира СД то.То няма дейност по ред причини .Какви са законните изисквания по отношение на осигуряването му? Той не работи на трудов договор никъде,досега беше на борсата.

  • Публикувано на 09.03.2020

   R Z

   Доколкото разбирам СД няма дейност, така че не виждам причина да се осигурява в него.

 • Публикувано на 21.01.2020

  МГ

  Здравейте! Аз съм СОЛ на свободна практика, като сумата, върху която се самоосигурявам е по-ниска от максимално разрешената. Планирам откриване на ООД с още двама съдружници, като единият от тях ще бъде вписан като управител и ще бъде СОЛ. Въпросът ми е – необходимо ли е да внасям допълнително осигуровки заради това, че съм съдружник в ООД, въпреки че не съм аз управител? Благодаря предварително за отговора!

  • Публикувано на 09.03.2020

   R Z

   Ще отговоря така – не мисля, че ще имате проблем, ако вие не се осигурявате в този случай.

 • Публикувано на 28.01.2020

  В.Велкова

  Здравейте! Като собственик и управител на ЕООД разбирам, че трябва да внасям осигуровки като самоосигуряващо се лице на МОД с или без право на болничен. Избирам вариант без право. Фирмата е ригистрирана в средата на януари 2020 г., но към момента няма дейност (простичко казано няма разход, няма и приход). Имам два въпроса:
  1. От кой момент се приема, че трябва да се осигурява управителя?
  2. Необходимо ли е да си изплащам заплата от 560 лв.?!?

  Благодаря!

  • Публикувано на 28.01.2020

   R Z

   Здравейте,

   Дейността започва от издаване/получаване на първата фактура. След това имате 7 дневен срок да се регистрирате като СОЛ. Няма нужда да си плащате заплата, това не е възнаграждение за труд, а просто самоосигуряване. То вече не е на 560 лева, а на 610 лева от 01.01.2020 г.

 • Публикувано на 29.01.2020

  Никола Маджаров

  Ако собственикът на ЕООД се осигурява по ДУК на 1000,00 лева, от НАП няма ли да търсят вноски и като за самоосигуряващ се? Той е единствения работник в дружеството – съответно като управител?

 • Публикувано на 10.02.2020

  Елица

  Здравейте,
  Предстои да регистрирам ЕООД с капитал на мое име. Ако аз се водя собственик на фирмата, мога ли да назнача управител друг човек, който се осигурява в момента по трудов договор на над 3000 лева? Ако да, в този случай трябва ли да се внасят някакви осигуровки и трябва ли да се подава СОЛ на този човек?
  Благодаря

  • Публикувано на 09.03.2020

   R Z

   Здравейте,

   Управителят, ако не е и съдружник, няма как да е СОЛ.

 • Публикувано на 11.02.2020

  А. Петров

  Здравейте, планирам да регистрирам ЕООД, където аз ще съм собственик и управител. Мисля да избера по евтиния вариант като самоосигуряващо се лице на МОД 610лв. без ОЗМ и ДУК без възнаграждение. До колкото разбирам от статията аз ще си внасям осигуровките сам, но тъй като аз ще съм единствения човек във фирмата и ще правя всичко сам би следвало да се изплаща и възнаграждение? Въпросът ми е, възможно ли е възнаграждението да е само 610лв. например ако фирмата има 2 000лв печалба, а за останалите 1390лв. да се плати корпоративен данък и след това печалбата да си я изтегля като дивидент т.е данъчната тежест да е 14.5%. Излезе ми това питане, тъй като някъде бях чел, че осигуряващите се във фирмите накрая на годината извършвали изравняване на осигуровките.

  • Публикувано на 09.03.2020

   R Z

   Здравейте,

   СОЛ прази изравняване само когато си плаща възнаграждение за личен труд. Това не е задължително обаче. Разпределяйте си дивидент от печалбата и няма да има нужда да правите нищо допълнително.

  • Публикувано на 07.04.2020

   Б.Петрова

   Здравейте, тъй като моя случай е подобен като горния, бих искала да вмъкна питането си.
   1. В този случай, когато ДУК е без възнаграждение, няма да има осигуровки, трябва ли да се подава някаква информация в НАП?
   2. Като ДУК без възнаграждение е Управител, а като СОЛ е служебна позиция. Правилно ли съм разбрала?

   Благодаря много?

   • Публикувано на 07.04.2020

    R Z

    Здравейте,

    Не, не сте разбрала. Възнаграждение няма при СОЛ. По ДУК се дължи такова на управителя.

    • Публикувано на 13.08.2020

     Ivanova

     Здравейте. Изработвам аксесоари за бебета и домашен текстил, тоест й производство, й търговия. Искам да регистрирам фирма, в която аз да съм единствен служител, но не знам под каква форма би било най- евтино, откъм осигуровки.

     • Публикувано на 13.08.2020

      R Z

      Здравейте,

      Най-евтино ще ви е да се самоосигурявате. 191 лева са осигуровките върху минималната заплата, а 160 и няколко са, ако не желаете да се осигурявате за болничен.

 • Публикувано на 21.02.2020

  Данева

  В случай, че управителя на ЕООД е избрал да се осигурява като самоосигуряващо се лице, а не по ДУК, въпросът ми е как подава месечната информация към НАП с електронния подпис на ЕООД-то или с ПИК ? и още един въпрос: може ли осигуровките да бъдат платени от фирмената сметка на ЕООД-то и как се осчетоводяват в случай, че ги плащаме от нея?

  • Публикувано на 09.03.2020

   R Z

   Здравейте,

   Обичайно става с ПИК. Осигуровките на СОЛ се плащат от лична, а не от фирмена сметка. Те не са фирмен разход. Това е обичайното възприятие в практиката. Ако все пак са плащани от фирмена сметка, са непризнат разход.

 • Публикувано на 26.02.2020

  Мариета Драгунина

  Заплатата на лице по ДУК може ли да е по- ниска от прага за осигуряване, нормативен акт или указание има ли?

  • Публикувано на 09.03.2020

   R Z

   Здравейте,

   Не може да е по-ниска, това е идеята на минималните възнаграждения.

 • Публикувано на 28.02.2020

  LT

  Здравейте,
  Съпругът ми е Управител на ЕТ и съответно самоосигуряващ се.Управлява сам малко питейно заведение без допълнителен персонал.От 02.03.2020 ще трябва да прекрати дейност,тъй като освобождава помещението,което използва.Въпросът ми е,може ли да продължи да се самоосигурява като Управител на ЕТ-то след като вече няма да има дейност.Ако да,следващ въпрос е необходимо ли е да се подава някаква декларация в НАП в този случай.Относно касовия апарат -ще се свържа с фирмата за обслужване,за да го отпишем или каквато там друга процедура се изисква.Относно патента -ще отида в Данъчна служба,за да декларирам,че няма да извършвам повече търговска дейност в този търговски обект,за да не заплащаме за останалите тримесечия от годината.За друго не се сещам.Ако някой се отзове с отговори и допълнителни съвети,ще съм много благодарна.

  • Публикувано на 09.03.2020

   R Z

   Здравейте,

   Не виждам проблем да продължи да се осигурява. Просто продължавайте да пускате декларации и да си плащате осигуровките. Останалото, което сте написала е окей.

 • Публикувано на 11.03.2020

  Петров

  През месец февруари 2019 г. съм се осигурявал по трудово отношение към даден работодател като специалист за сумата от 2800 лв., през същия месец получавам от същия работодател сума по граждански договор от 600 лв., трябва ли за разликата от 200 лв. до максималния осигурителен доход за 2019 г. от 3000 лв. да се заплатят осигуровки, ако да, може ли, и трябва ли това да се направи въпреки, че сме 2020 г., тъй като става въпрос за минал период.

  • Публикувано на 07.04.2020

   R Z

   Здравейте,

   Ако платите разликата до 3000 лева няма да се налага да ви осигуряват по гражданския договор. Не знам дали може да стане със задна дата това, но по-скоро не.

 • Публикувано на 12.03.2020

  СТ

  Здравейте,
  Има ли и какви данъчни облекчения ако пенсионер, човек с увреждане регистрира ЕООД или ООД ?
  Ако в ООД-то има съдружници, те следва ли да се осигуряват ?
  Ако назначи някои от съдружниците като управител, ще може ли да ползва някакви облекчения?
  Ако се регистрира ООД с двама съдружници и единият е и управител, кой ще трябва да се осигурява ?

  • Публикувано на 07.04.2020

   R Z

   Здравейте,

   В зависимост от ТЕЛК-а може да имате възможност да плащате само здравни осигуровки. По принцип съдружниците следва да се само/осигуряват във фирмата, ако не отговарят на някое от условията да не го правят. Не виждам какви облекчения можете да ползвате за управителя си. Ако има двама съдружници и само единият е управител, нека се осигурява поне той.

 • Публикувано на 17.03.2020

  Ирина

  Здравейте,
  Собственик съм на ЕООД ,самоосигуряваща се на минимална заплата с право на болничен.
  Въпроса ми е имам ли право на неплатен отпуск или трябва да съм назначена по трудов договор?

  • Публикувано на 07.04.2020

   R Z

   Здравейте,

   Платен/неплатен отпуск при СОЛ няма, защото там няма възнаграждение.

 • Публикувано на 03.04.2020

  В.Сап.

  Здравейте,

  Собственик съм на ЕООД, в което има едно лице на трудов договор (офис мениджър). Въпросът ми е има ли възможност да прекратя самоосигуряването в компанията, а дейността да се поеме от лицето на трудов договор ?

  Благодаря Ви предварително!

  Поздрави,
  Виолета

  • Публикувано на 07.04.2020

   R Z

   Здравейте,

   Не знам какво точно имате предвид под „да поеме дейността“, но каквото и да е, не виждам как това ще ви освободи от задължението да се осигурявате като собственик/управител, ако не го правите никъде другаде по някое от изключващите задължението условия.

 • Публикувано на 06.04.2020

  АНА

  Имам регистрация като свободна професия, но до момента не съм развивала никаква дейност, тъй като работех на постоянен трудов договор.
  Има вероятност работодателят да ме съкрати предвид кризата, съответно ще имам право да се регистрирам на ТБ за получаване на обезщетение (на база плащани без прекъсване данъци и осигуровки).
  Ще мога ли паралелно с това да извършвам дейност срещу заплащане от свободната си професия, или това ще прекъсне правото ми на обезщетение?

  • Публикувано на 07.04.2020

   R Z

   Здравейте,

   Няма как да получавате обезщетение за безработица, когато не сте безработна.

 • Публикувано на 19.05.2020

  Ели

  Здравейте, искаме с мой съдружник да открием ООД. И двамата имаме други фирми в които сме СОЛ. Въпроса ми е в общата фирма ще трябва ли да се осигурява поне единия от нас?
  Благодаря предварително!

  • Публикувано на 19.05.2020

   R Z

   Здравейте, Ели,

   Не, няма нужда да се осигурявате в общата фирма.

 • Публикувано на 30.07.2020

  Ваня

  Здравейте,

  Възможно ли е собственик на ЕООД да получава обезщетение от борсата,при евентуално спиране на дейност и ако е възможно на какъв договор трябва да бъде назначен за да има това право

  Благодаря ви за отговора предварително!

  • Публикувано на 01.08.2020

   R Z

   Здравейте,

   Не е възможно.

Оставете коментар